แรงงานเก็บเบอรี่ฟินแลนด์ รับเงินประกัน หลังร้องเรียนไม่ได้รับค่าจ้าง

กระทรวงแรงงานจ่ายเงินประกันรายได้ แรงงานเก็บเบอรี่ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2565 ที่ร้องเรียนไม่ได้รับค่าจ้างแล้วกว่าแสนบาท

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีนางสาวศิริบูรณ์ ชื่นชม และพวก รวม 8 ราย ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2565 ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร้องขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ ซึ่งกระทรวงแรงงานรับปากจะดูแลและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ล่าสุดหลังตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริง ได้ช่วยเหลือแรงงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์กลุ่มดังกล่าว โดยนำเงินประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ที่บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยวางหลักประกัน ไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ่ายให้แรงงานตามสัดส่วน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 103,445.28 บาท

“ผมตนพร้อมรับฟังและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตั้งใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อหารายได้ดูแลตนเองและครอบครัว คนเหล่านี้นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย หากไปทำงานแล้วประสบปัญหาผมไม่นิ่งนอนใจแน่นอน ในปีหน้ากรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะตรวจสอบสัญญาจ้างให้มีการดูแลคนหางานให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2565 ระบุให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์/บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย ต้องประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้คนงานไทยโดยวางหลักประกันทางการเงินตามจำนวนที่กรมการจัดหางานกำหนด ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหลังสิ้นสุดฤดูกาลต้องดำเนินการให้คนงานไทยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 30,240 บาท

“ขณะนี้แรงงานส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย และกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว ผมจึงได้มอบหมายสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสอบข้อเท็จจริงกับคนหางาน หากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาตรฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง และค่าใช้จ่ายขณะทำงานในฟินแลนด์

ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเช่ารถ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินยื่นคำร้องทุกได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-6708 ในวันและเวลาราชการ” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ด้านนางสาวศิริบูรณ์ ชื่นชม แรงงานเก็บผลไม้ป่า กล่าวว่า เมื่อวานนี้ตนได้รับเงินประกันรายได้ จำนวน 30,240 บาทแล้ว ซึ่งรู้สึกดีใจมากที่กระทรวงแรงงานดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ไม่ทอดทิ้งแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน