พลังใจสู้ภัยหนาว

คูโบต้า
คอลัมน์ : CSR Talk

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยจัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบกลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจับมือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายมอบอุปกรณ์กีฬา และสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชนในพื้นที่ ตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในการมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมและเกษตรกรไทย

“วราภรณ์ โอสถาพันธุ์” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้าฯจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล และแสดงความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เด็ก ๆ เยาวชน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคน

“ตลอดระยะเวลา 44 ปี เราตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสยามคูโบต้าฯ ทั้งนี้ สยามคูโบต้าฯได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่ทำงานใกล้ชิดดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

               

จึงมีความเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน โดยเราจะพิจารณาพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาวด้วย”

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้าฯแบ่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาว 4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่ารวม 3,000,000 บาท

พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าฯในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม better together เคียงข้างสร้างอนาคต มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่เยาวชน และสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

“เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความอบอุ่น และสร้างกำลังใจในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งยังได้เห็นความสุขของพี่น้องประชาชน และเด็ก ๆ ทั้งนี้ สยามคูโบต้าฯต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแบ่งปันพลังแห่งความอบอุ่นเคียงข้างพี่น้องประชาชนและสังคมไทย”

“พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้” ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวเสริมว่า กองทัพบกเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในทุกกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสยามคูโบต้าฯเป็นภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 9 ปี

“จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในห้วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ดังนั้น การรับมอบเสื้อกันหนาวครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ระหว่างกองทัพบก และสยามคูโบต้าฯในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้กับประชาชนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กิจกรรมที่จะร่วมกันจัดขึ้นในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรอยยิ้ม มีความสุข รวมทั้งได้รับความอบอุ่นจากเสื้อกันหนาวที่มอบสู่ประชาชนในโอกาสเดียวกัน”

กล่าวกันว่า จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 23 วันนี้สยามคูโบต้าฯบรรเทาความหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 160,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ sustainable development goals (SDGs) ของสหประชาชาติ

พร้อมมุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น