กพร.รับลูกครม. พัฒนาช่างกลุ่มอัญมณี เพิ่มโอกาสให้มีงาน-สร้างรายได้

กพร.รับลูกครม. พัฒนาช่างกลุ่มอัญมณี เพิ่มโอกาสให้มีงาน-สร้างรายได้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการประชุมครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรีและตราดในช่วงระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอในการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทั้งมูลค่าการค้าขายด้านอัญมณี ช่างฝีมือในสาขานี้มีจำนวนจำกัด เนื่องจากต้องอาศัยความอดทนสูง ใช้สายตาเป็นเวลานาน กพร. จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย ที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่างเจียระไนพลอย ช่างหล่อเครื่องประดับ ช่างตกแต่งเครื่องประดับ ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ช่างทำทองรูปพรรณ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีนี้ทั้งประเทศเป็นจำนวนมาก มีงานทำมีรายได้เป็นอย่างดี

กพร.รับลูกครม. พัฒนาช่างกลุ่มอัญมณี เพิ่มโอกาสให้มีงาน-สร้างรายได้

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่วมกับสนพ.จันทบุรี และภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน 4 ปี (2561-2564) ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ตั้งเป้าหมายในการพัฒนากำลังคน 8,520 คน ขณะนี้สนพ.จันทบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานฝีมือของภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน จะมีการปรับระยะเวลาการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม คือฝึกในสนพ.จันทบุรีและศูนย์ภาคีเครือข่ายจะมีทั้งวิทยากรที่มีคุณภาพ อุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 เดือน และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การทำงานตามกฎระเบียบความปลอดภัย การบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิคการทำทองรูปพรรณ เทคนิคการทำเครื่องประดับจากพลอย การเจียระไนพลอย เป็นต้น จะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน คนทำงานที่ต้องการเปลี่ยนงาน ประชาชนทั่วไป เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1506 ต่อ 4 หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 0 3960 9854-7

“การดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการมีงานทำให้แก่กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ช่างกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ มีรายได้ค่อนข้างดี จึงเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือต่อยอดเป็นอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างในสาขานี้จะมีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ 1 วันละ 420 บาท ระดับ 2 วันละ 550 บาท” อธิบดีกพร. กล่าว

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ