ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เช็ก ม.33-ม.39 ตรวจฟรีอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพ
Photo: Marcelo Leal/unsplash

ตรวจสุขภาพประจำปี ใช้สิทธิประกันสังคม ม.33-ม.39 ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง และวิธีเตรียมตัว เช็กเลย

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยรายละเอียดสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ฟรี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 มี 14 รายการ ดังนี้

– การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากร อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี, 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี, 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง

– การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

– การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– ตรวจปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

– เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง

– มะเร็งปากมดลูกวิธี Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

– มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

– เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

– Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

อย่าลืมเช็กข้อมูลให้ดีก่อนไปตรวจ ตรวจฟรี ตรวจเลย เตรียมตัวก่อนตรวจดังนี้

– งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

– พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

– งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

– หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ต้องนำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ติดตัวไปด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง