Image Consultant “ไม่มีเกษียณ-อยู่นานยิ่งพรีเมี่ยม”

ถ้าเอ่ยถึงอาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์ หรือ image consultant หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการแต่งกาย หรือการดูแลเสื้อผ้าหน้าผม และบุคลิกภาพให้ดูดี แต่จริง ๆ แล้วอาชีพนี้มีบทบาทและขอบข่ายการทำงานมากกว่านั้น

“อาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์เป็นอาชีพที่ใหม่มาก ๆ ของไทย ขณะที่ต่างประเทศมีมานานแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งคนไทยก็ไม่เข้าใจว่าที่ปรึกษาภาพลักษณ์นั้นทำอะไร หรือมีอาชีพนี้ด้วย โดยแตกต่างจาก stylist หรือ designer ที่เน้นแต่งตัวเพื่อให้เสื้อผ้าดูดี แต่ image consultant เป็นการปรับคนให้เขาดูดีเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย ในต่างประเทศมีหลายโครงการที่นำเรื่องภาพลักษณ์เข้ามาช่วย เพราะสามารถดึงเรื่องการเคารพตัวเองและคุณค่าตัวเองออกมาได้”

“อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์” ผู้ก่อตั้ง The New YOU Academy สะท้อนภาพให้ฟังถึงอาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์ ซึ่งเธออยู่ในวงการนี้มา 4 ปีแล้ว โดยผ่านการอบรมจาก London Image Institute ประเทศอังกฤษ, Fashion Institute Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Academy of Image Mastery ประเทศสิงคโปร์

“ส่วนตัวทำงานด้านเทรนนิ่งมาตั้งแต่เรียนจบ เหมือนเราอยู่ในสายงานนี้หรือบริหารมาตลอด เมื่อมาเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ก็เจาะกลุ่มองค์กรที่เราเคยสอน ทำให้เขาเห็นว่าภาพลักษณ์สำคัญอย่างไร เพื่อเกิดความเข้าใจว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงไปกับทุกเรื่อง ทั้งเป้าหมายและความสำเร็จของตัวเอง โดยหลังจากกลับมาจากการอบรมก็เปิดคอร์ส ใช้ชื่อคอร์สว่าThe New YOU ตั้งแต่แรก และกลายมาเป็นชื่อแบรนด์ในทุกวันนี้”

“พื้นฐานของภาพลักษณ์คือพื้นฐานของทุกอย่าง เราสอนให้คนเคารพ รัก และภูมิใจในตัวเอง หลังจากนั้น เขาก็จะอยากลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ดูดี และมีทิศทางที่ชัดเจนว่าอยากอยู่จุดไหนในสังคม เพราะเมื่อแต่งตัวแบบใดแล้วก็จะดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราด้วย”

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นถึงขอบเขตของอาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์ เธอจึงยกตัวอย่างหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งมี 3 คอร์สหลัก ได้แก่ คอร์ส The New You ที่รวบรวมทั้งด้าน image, personal branding และ services ถัดมาคือคอร์ส Presentation Mastery เกี่ยวข้องกับการพูด การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเล่าเรื่อง และสุดท้ายคือคอร์ส Empower Me ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องอินเนอร์ จิตใต้สำนึก และภาวะผู้นำ

โดยคอร์ส The New YOU จะเป็นการกรูมมิ่งจากข้างในสู่ข้างนอก ฝึกตั้งแต่ทัศนคติของตัวเอง ภาษากาย รวมถึงเรื่องสีและสไตล์ ซึ่งเมื่อรู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะทำให้แบรนด์ของตัวเองชัด นำไปสู่การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้รู้ตัวเองว่าต้องแต่งตัวอย่างไร ทำให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จเร็วกว่าเดิม นับเป็นคอร์สที่จะเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ที่เคารพและนับถือตัวเองมากขึ้น

ขณะที่คอร์ส Presentation Mastery นั้น มาจากการมองเห็นปัญหาว่า คนส่วนใหญ่พูดได้ แต่กลัวไมค์กับกลัวเวที หรือกลัวคนไม่ฟัง ซึ่งการอบรมจะเริ่มจากการปรับทัศนคติก่อนว่าการพูดต่อหน้าสาธารณชนคือ วิทยาทาน หลังจากนั้น จะให้เทคนิคต่าง ๆ ทั้งการพูด การวางภาษากาย โดยคอร์สนี้จะช่วยลดการตื่นกลัวเวที ทำให้สามารถพูดได้ และพูดได้ดี

“ส่วนคอร์ส Empower Me จะมีความเข้มข้นอย่างมาก หากปลดล็อกแล้วจะเปลี่ยนชีวิตเลย คือคนส่วนใหญ่มีความสามารถ แต่ไปไม่ถึงเป้าหมายของตัวเอง หรือบางคนก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร ซึ่งคอร์สนี้จะมีกระบวนการสอนที่ซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึก ทำให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ และมีโรดแมปว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เหมือนเป็นคอร์สเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน”

อีกคอร์สของ The New YOU Academy คือ Train Image Trainer สำหรับคนที่สนใจก้าวสู่อาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์ หลังจากที่อบรมและผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับการรับรองจาก The New YOU Academy รวมถึงสถาบัน Imagine Image Consultancy ประเทศมาเลเซีย และ IITTI จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจที่ทั่วโลกยอมรับ โดยจะมีอดีตประธานที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติแห่งประเทศมาเลเซียมาเป็นผู้ร่วมสอนด้วย

“เรื่องภาพลักษณ์สามารถเสริมศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานและผู้บริหาร ยกตัวอย่างพนักงานระดับ operation เมื่อเขาเห็นคุณค่าตัวเอง เขาจะทำงานได้ดีขึ้น และปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ในองค์กรจะลดลง งานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาชี้ว่า คนจะทำงานได้ดีขึ้น เมื่อเห็นคุณค่าของตัวเอง ส่วนระดับ middle management เมื่อเขาดูดีขึ้น ก็จะทำงานได้ดีขึ้นเช่นกัน และส่งผลต่อการได้รับการโปรโมต”

“ในระดับ executive เมื่อเขาดูดีขึ้น ย่อมหมายถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ เพราะส่วนใหญ่คนตำแหน่งนี้มักไปประชุมกับบริษัทอื่น ๆ ก็ทำให้คนอยากคุยกับเขา หรือสร้างเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้น ทำให้บริษัทเติบโตดีขึ้น ดังนั้น เรื่องภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัว แต่เป็นโอกาสของชีวิตที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก”

อย่างไรก็ตาม แม้วงการเอชอาร์จะมีโค้ชที่สอนเกี่ยวกับด้านภาพลักษณ์ “อภัยลักษณ์” กลับมองว่ามีความแตกต่างกัน เพราะที่ปรึกษาภาพลักษณ์ไม่เพียงแต่สอนเนื้อหา แต่การเทรนนิ่งจะเริ่มจากอินเนอร์ก่อนทุกครั้ง หรือเป็นการปรับแก้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก และถ้าเทียบกับการเป็นโค้ชหรือวิทยากร ถือว่าอาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์นั้นมีรายได้ดี เพราะตลาดยังใหม่มาก และประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนทำอาชีพนี้ จึงสามารถเรียกค่าตัวได้ โดยไฮไลต์สำคัญของวงการที่ปรึกษาภาพลักษณ์คือ ไม่มีเพดานอายุ และยิ่งอยู่นานยิ่งพรีเมี่ยม เพราะมีประสบการณ์ที่หาตัวจับได้ยาก

“ตอนนี้คนไทยให้ความสนใจกับเรื่องภาพลักษณ์มากขึ้น เพราะเรื่องแบรนดิ้งกำลังดัง ทำให้คนมองว่าตัวเองต้องมีแบรนด์ และด้วยความที่คนเริ่มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันเยอะ หรือเข้าสู่โลกออนไลน์ ทำให้เขาต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย ซึ่งภาพลักษณ์สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ เพราะหากเราดูดีขึ้น ทำงานดีขึ้น ย่อมมีรายได้เข้ามา ก็จะทำให้ชีวิตและสังคมรอบตัวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ