MQDC พัฒนา Sustainnovation ประเดิมเทคนิคออฟฟิศยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center – RISC หรือ ศูนย์ริสค์) ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (MQDC) จัดงานแนะเทคนิคออกแบบภายในสำนักงาน ที่ต้องให้ความสำคัญต่อทุกปัจจัยที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน และการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับอาคารในระยะยาว ซึ่งภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายท่าน มาร่วมบรรยายในหลายหัวข้อให้กับผู้ฟัง ซึ่งเป็นนักออกแบบคณาจารย์และประชาชนทั่วไปกว่า 50 คน นอกจากนี้ ทางศูนย์จับมือร่วมกับบริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ MQDC จัดเวิร์คช็อปร่วมทดลองออกแบบส่วนตาของหุ่นยนต์ของโอโบดรอยด์

“รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต” หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์ริสค์ กล่าวว่า MQDC เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนและดำเนินการบริหารโครงการที่พักอาศัยแนวราบ คอนโดมีเนียม และโครงการมิกซ์ยูสคอมเพล็กซ์ ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ (Magnolias), วิสซ์ดอม (Whizdom) และแอสเพน ทรี (Aspen Tree) ที่ได้เริ่มลงทุนก่อสร้าง RISC มาตั้งแต่ปีที่ 2559 และจะพร้อมเปิดพื้นที่วิจัยนี้ให้กับทุกคน ทุกองค์กร ที่สนใจด้านการพัฒนาและก่อสร้างอย่างยั่งยืน

“RISC เน้นทำการวิจัยภายใต้หลักการนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation) เราจะพยายามค้นคว้าวิจัยให้บรรลุเป้าหมายทางความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ”

“วสุธา เชน” สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์ริสค์ ร่วมบรรยายในหัวข้อการออกแบบสำนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกล่าวว่า RISC เป็นต้นแบบของโครงการที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้ใช้งานภายในอาคาร ด้วยการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน อาทิเช่น คุณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air quality) เสียงและแสงที่เหมาะสม (acoustic and visual comfort)

RISC มีพื้นที่กว่า 990 ตรม. ออกแบบโดยทีมสถาปนิก นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ อยู่บนชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด โดยตั้งเป้าหมายเป็นโครงการแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพการออกแบบมาตรฐาน WELL ในประเภทการออกแบบภายใน (interior project) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคารและร่วมพัฒนาคุณภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอีกด้วย

“โครงการที่มุ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้ใช้งานควรมีการศึกษามาตรฐาน WELL เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ซึ่งมาตรฐาน WELL เป็นมาตรฐานชั้นนำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดำเนินการโดยสถาบันจากสหรัฐอเมริกา International WELL Building Institute (IWBI) การออกแบบภายในสำนักงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตส่งผลดีหลายอย่างในระยะยาว ทั้งในแง่คุณภาพชีวิตคนทำงานและรายได้ให้เจ้าของกิจการ เนื่องจากคนทำงานที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น แต่การออกแบบโครงการให้ได้ตามมาตรฐาน WELL ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความตั้งใจจริงของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรไปจนถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง”

“วสุธา” กล่าวด้วยว่า RISC เป็นหนึ่งในโครงการแรก ๆ ในอาเซียนที่ออกแบบตามมาตรฐานตะวันตกเต็มรูปแบบอย่าง WELL ซึ่งครอบคลุมทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้างไปถึงการบริหารจัดการ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด แม้แต่อุปกรณ์ทำความสะอาด ซึ่งล้วนส่งผลให้สิ่งแวดล้อมภายในอาคารดีขึ้น และร่วมกระตุ้นให้ผู้คนในอาคารปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีไปโดยปริยาย

“ข้อดีของการออกแบบตามมาตรฐาน WELL คือทำให้เราสร้างกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนตั้งแต่เจ้าของ ผู้ออกแบบมาจนถึงปลายทางคือผู้ใช้อาคาร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เมื่อทุกคนมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนจะร่วมมือรักษาให้มันดีต่อไป เช่น หากเราออกแบบบันไดให้คนรู้สึกอยากเดินขึ้นมากกว่าใช้ลิฟท์ คนก็จะได้ออกกำลังกายมากขึ้นโดยปริยาย เป็นต้น”

ด้าน “ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์” สถาปนิกวิจัยอาวุโส บรรยายในหัวข้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน บอกว่า ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่ทำให้การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่แพร่หลายได้เร็วเท่าที่ควร

“เกิดจากยังขาดศูนย์กลางที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งซื้อหาวัสดุที่เป็นมิตรที่มีในท้องตลาด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ทาง RISC จึงก่อตั้งห้องสมุดด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายการข้อมูลกว่า 300 ชนิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น”

“พลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอโบดรอยส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทร่วมมือกับ MQDC เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกัน“เนื่องจากมองเห็นประโยชน์ของหุ่นยนต์ที่สามารถนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมได้ และจัดเวิร์คช็อปเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงนวัตกรรมอันก้าวหน้าที่เป็นจริงได้”

“ดร มหิศร ว่องผาติ” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า เวิร์คช็อปนี้จัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเห็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของศูนย์ RISC และโอโบดรอยด์ และได้ทดลองสัมผัสหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิด โดยทางทีมผู้พัฒนาหุ่นยนต์ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการออกแบบส่วนตาให้กับผู้ร่วมเวิร์คช็อป

“โครงการของ MQDC ถือเป็นผู้บุกเบิกวงการอสังหาฯ เป็นรายแรกที่นำเทคโนโลยีล้ำหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อาทิเช่น โครงการ วิสซ์ดอม รัชดา-ท่าพระ เป็นโครงการอาคารห้องชุดพักอาศัยแห่งแรกที่นำเทคโนโลยี Co2 sensors ผนวกกับ Energy Recovery Ventilation (ERV) ซึ่งเป็นระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศเป็นตัวช่วยสั่งการให้มีการถ่ายอากาศเสียออกและเติมออกซิเจนเข้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยปรับคุณภาพอากาศภายในอาคาร หรือ indoor air quality ให้ดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย”

นอกจากนี้โครงการ วิสซ์ดอม 101 ก็จะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ถูกออกแบบให้เป็นโครงการเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการหรือ Smart City remote asset management โดยโครงการนี้จะติดตั้งเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะร่วมกับระบบเชื่อมต่อครบวงจร ร่วมกันคิดค้นแอพพลิเคชั่นขึ้นใหม่ เพื่อให้สั่งการทำงานได้จากรีโมทคอนโทรล ตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ได้แก่ การประหยัดพลังงาน ลดปัญหาจราจร ลดมลพิษทั้งภายนอกและภายในโครงการ ตลอดจนช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบสาธารณูปโภคและวัสดุต่าง ๆ ภายในอาคาร

MQDC มีความมุ่งมั่นที่จะฉีกกฏการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบเดิม ๆ มาเป็นโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมหรือ Sustainnovation โดยมุ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ นำมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน อาทิ โฮมออโตเมชั่น การใช้พลังงานบริสุทธิ์ การจัดการทางด้านการเงินให้ผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ นำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกโครงการบรรลุเป้าหมายการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ