“โรซ่า” ชูสุขภาพเยาวชน มอบโภชนาการ-กีฬาสร้างกำลังใจ

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1998) ให้คำจำกัดความของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่า เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน ด้วยความสำคัญของการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์โรซ่า จึงจัดทำ “โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี”

โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่เขตภาคอีสานตอนบน ที่ถือว่าเป็นแผ่นดินแม่ของโรซ่าให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 ข้อ อันเป็นตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี ยังประกอบด้วยกิจกรรม Roza Funny Healthy Trip สำหรับปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 8 โดยเมื่อไม่นานผ่านมา บริษัทจัดกิจกรรมดังกล่าวที่โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของ จ.บึงกาฬ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับโรงเรียน

“สุวิทย์ วังพัฒนมงคล” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี เป็นโครงการ CSR ของบริษัทในระยะยาว ที่ครอบคลุมโรงเรียนที่อยู่ใน จ.อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ และเลย สำหรับแรงบันดาลใจในการทำโครงการเกิดจากเราทราบว่าเด็กไทยบริโภคผักไม่ถึง 4 ช้อนโต๊ะ จึงอยากสร้างปัจจัยพื้นฐานสำคัญด้านภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะให้แก่เด็ก ๆ และส่งเสริมให้เด็กบริโภคผัก

Advertisement

“กระบวนการต่าง ๆ ในโครงการประกอบด้วยการปฐมนิเทศ โดยให้โรงเรียนนำเสนอความพร้อม และโรซ่าชี้แจงกับโรงเรียน โดยมีความสำคัญ 2 ประการ คือ การเข้าร่วมโครงการไม่มีการบังคับซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของโรซ่า และไม่มีการแจกเงินทุนในการสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะบทบาทของเราคือสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ และกระตุ้นให้โรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนด้วยตนเอง”

“นอกจากนั้นยังมีการจัดค่ายโฮมฮัก เพื่อเสริมความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ นักเรียนแกนนำ และแม่ครัว ให้เข้าใจถึงบทบาท และความสำคัญของตนในการขับเคลื่อนโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากนั้นเราจะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้กำลังใจ และประเมินความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมกับติวเข้มเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงสุด ในการเตรียมยื่นประเมินระดับเพชรต่อไป”

“แต่ละปีมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปีละกว่า 20 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมค่ายครั้งละ 200-300 คน ในช่วงเริ่มต้นมีโรงเรียนในพื้นที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพียง 1-2 โรงเรียน แต่หลังจากนั้น เราใช้วิธีให้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นโรลโมเดล และสร้างแรงกระตุ้นให้โรงเรียนอื่น ๆ จนทำให้ตอนนี้มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ปีละประมาณ 7 โรงเรียน และปัจจุบันมีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในโครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดีทั้งหมด 17 โรงเรียน อันเป็นเครื่องชี้วัดว่า สิ่งที่เราทำ มาถูกทาง”

Advertisement

ทั้งนี้ เป็นประจำทุกปีที่บริษัทจัดกิจกรรม Roza Funny Healthy Trip โดยพาพนักงานจิตอาสามาทำกิจกรรมโรซ่าสวนสนุก สุขภาพดี ร่วมกับเด็ก ๆ ในโรงเรียน เพื่อสร้างความสนุกสนานที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ด้านโภชนาการ นอกจากนั้นยังจัดฟุตบอลดาราศึกซุปตาร์ท้าดวลให้เด็ก ๆ และคนในชุมชน กระทบไหล่กับนักเตะศิลปินดาราแบบใกล้ชิด เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ ที่สนใจการเล่นกีฬาด้วย

เพราะการส่งเสริมด้านกีฬาเป็น CRS อีกหนึ่งด้านของบริษัท โดยทำผ่านโครงการ ROZA Kid”s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย

Advertisement

“สุวิทย์” อธิบายต่อว่า ROZA Kid”s Athletics เป็นการมุ่งพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้สามารถเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาในหลาย ๆ ชนิด รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

“เริ่มจากฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน จัดอบรมให้ความรู้ในการเป็นโค้ช ของครูผู้ฝึกสอน ครูพละจากโรงเรียนใน 5 จังหวัด คือ อุดรธานี, บึงกาฬ, หนองคาย, หนองบัวลำภู และเลย จากนั้นเป็นการฝึกอบรมนักเรียน และเยาวชน โดยครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม ให้การฝึกต่อเนื่องกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกตัวแทนทั้ง 5 จังหวัด จากการแข่งขันกันภายในจังหวัดก่อน ซึ่ง 8 ทีมสุดท้ายจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ”

“ปีนี้จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น เพราะเราต่อยอด ROZA Kid”s Athletics มาทำรายการทีวีชื่อว่า Kid Stronger ซึ่งจะแพร่ภาพให้ได้ชมช่วงเดือน ก.ค. 2561 โดยเราให้ทีมงานซูเปอร์จิ๋วช่วยผลิตรายการตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งหมด 10 ตอน และตอนนี้เรากำลังดูว่าจะแพร่ภาพทางช่องไหน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มาแข่งขันตามด้านต่าง ๆ ที่ท้าทายความแข็งแรงทางร่างกาย และทักษะการตัดสินใจ”

“โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดีประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับความยอมรับในตัวโครงการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานเพื่อเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ควรเกิดจากการที่คณะครู และนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี และความจำเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก”

พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีของทุกคนในชุมชน