พลิกขยะเป็นห้องน้ำ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม

ปัจจุบันหลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัสดุต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังนำประโยชน์จากการอัพไซเคิลไปใช้กับสังคมและชุมชนต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเหมือนกับ “ดาวน์นี่” แบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ซักผ้าในเครือบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G ที่เปิดตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม” ด้วยการจับมือโลตัส ตั้งจุดรับถุงเปล่าดาวน์นี่ใช้แล้ว เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา

อันเป็นสัญญาณเริ่มต้นแห่งการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สิรินพร วัฒนะภราดร” รองประธานกรรมการฝ่ายขาย และการสื่อสารองค์กรประเทศไทย พม่า และลาว บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า P&G ทั่วโลกตั้งเป้าหมาย net zero 2040 ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทุกปี เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 โดยมีแนวทางการดำเนินงานเป็น 4 ส่วนหลักคือ

Advertisement

หนึ่ง ส่วนของแบรนด์ ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ใน 20 แบรนด์หลัก และใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอง ส่วนของซัพพลายเชน ตั้งใจจะลดปริมาณการใช้น้ำสะอาดในระหว่างการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเริ่มการใช้พลังงานรีไซเคิล

สาม ส่วนของชุมชน ตั้งใจป้องกันการปล่อยไมโคร พลาสติกลงสู่มหาสมุทร สนับสนุนการรีไซเคิล และการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

สี่ ส่วนของพนักงาน บริษัทร่วมสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

Advertisement

เพราะหนึ่งในแบรนด์หลักของ P&G อย่างดาวน์นี่ตอบสนองวิสัยทัศน์ net zero ผ่านการเปิดตัวโครงการนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งองค์กร และผู้บริโภคให้เริ่มตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพร้อมก้าวเข้าสู่ net zero ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างดี

“สิรินพร” กล่าวเพิ่มเติมว่า ดาวน์นี่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และในโครงการนี้เราอาสากำจัดขยะที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งดาวน์นี่จะยังคงสืบสาน พัฒนา และแสวงหานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยนอกจากโครงการนี้แล้วตั้งเป้าหมายเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี ค.ศ. 2028

Advertisement

พร้อมกับตอกย้ำว่า “โครงการดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของแบรนด์ในการประกาศจุดยืนที่ยั่งยืน โดยในช่วงที่กำลังใกล้เปิดเทอม นักเรียนกำลังกลับเข้าสู่โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ การสร้างให้โรงเรียนมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสมเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้

เนื่องจากดาวน์นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในทุกครัวเรือน จึงขออาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มรอยยิ้ม ด้วยการสร้างห้องน้ำที่เหมาะสม โดยห้องน้ำแห่งนี้จะมอบรอยยิ้มให้ทั้งน้อง ๆ นักเรียน และมอบรอยยิ้มให้กับเราทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้น่าอยู่ ด้วยการลดขยะและเปลี่ยนถุงดาวน์นี่ใช้แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในโครงการดังกล่าวดาวน์นี่จะนำถุงเปล่าที่รวบรวมจากผู้บริโภค และที่ไม่ได้มาตรฐานจากสายการผลิต พร้อมทั้งขยะบรรจุภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากชุมชนคัดแยกให้ถูกต้อง และส่งต่อให้กับ Habitat for Humanity หรือมูลนิธิที่อยู่อาศัย เพื่ออัพไซเคิลกลายเป็นวัสดุในการสร้างห้องน้ำ

ไม่ว่าจะเป็น อิฐบล็อก (ecobrick) อิฐบล็อกประสาน แผ่นหลังคา (ecoroof) และแผ่นไม้ประดับ (ecowood) ซึ่งผ่านกระบวนการบดอัด และขึ้นรูปแบบ stone polymer composite โดยตลอดทั้งโครงการมีเป้าหมายที่จะนำขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3,633 กิโลกรัมมาใช้ในการอัพไซเคิลดังกล่าว โดยวัสดุก่อสร้างแต่ละชิ้นผลิตจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้

1) อิฐบล็อก (ecobrick) 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากถุงเปล่าดาวน์นี่และขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 0.35 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 1,800 ก้อน คิดเป็น 630 กิโลกรัม

2) อิฐบล็อกประสาน 1 ก้อน มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 3 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 465 ก้อน คิดเป็น 1,395 กิโลกรัม

3) แผ่นหลังคา (ecoroof) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 20 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 72 แผ่น คิดเป็น 1,440 กิโลกรัม

4) แผ่นไม้ประดับ (ecowood) 1 แผ่น มีส่วนประกอบจากขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 1.4 กิโลกรัม ตลอดทั้งโครงการวางแผนที่ใช้ประมาณ 120 แผ่น คิดเป็น 168 กิโลกรัม

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสองคลอง ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนคลองขวาง ต.หนองจอก จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนสกัด 80 ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา รวมมูลค่าก่อสร้างกว่า 1.5 ล้านบาท โดยคาดว่าห้องน้ำจะสำเร็จพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 นี้

“สิรินพร” กล่าวต่อว่า ภายในงานยังมีการเปิดตัวสมาชิกล่าสุดของครอบครัวดาวน์นี่ กัปตันดาวน์นี่ ที่พร้อมมาปกป้องและรังสรรค์โลกที่สวยงามของเราไปพร้อมกัน โดยได้เปิดตัวร่วมกับ “ใบเฟิร์น”-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ชณัฐ วุฒิวิกัยการ ที่มาร่วมแบ่งปันวิธีการซักผ้าอย่างไรให้รักษ์โลก และโลกรัก พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์สายกรีนที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างอินทิพร แต้มสุขิน และอิงกมล จามิกรณ์ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะให้โลกของเรากับ #ดาวน์นี่กลิ่นหอมรักษ์โลก #DownyScentfortheBetter ในโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ต้อนรับเปิดเทอม” นำถุงเปล่าดาวน์นี่ทำความสะอาดหลังใช้เสร็จมาส่งมอบที่กล่องรับบริจาคในห้างโลตัส 62 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566