แกรนท์ ธอนตัน หา “คนพรีเมี่ยม” ป้อนตลาดงาน

นอกจากการเป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตรวจสอบบัญชี บริการ outsourcing และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีแล้ว “แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย”

ยังเป็นผู้ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารและพนักงานมืออาชีพกว่า 250 คนที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาและสร้างธุรกิจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

อีกทั้งบริษัทยังมีพันธมิตรและเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการให้คำปรึกษา สำหรับตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งรับฟังและนำเสนอความคิดใหม่ ๆ เพื่อทำให้ลูกค้าบรรลุสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มที่

“รัตนา ไรท์” ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้บริหารระดับสูง แกรนท์ ธอนตัน ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพราะมีเครื่องมือที่หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกสาขา ทำให้สามารถช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

“เรามองว่าหากลูกค้าได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสมจากบริษัทให้คำปรึกษามืออาชีพที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงบริบทต่าง ๆ จะส่งผลดีต่อธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจต่อไป”

เช่นเดียวกับการสรรหาบุคลากรระดับสูง ที่เรามีความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรที่จะเป็นแคนดิเดตในการสรรหาเป็นอย่างดี

อีกทั้งแคนดิเดตเหล่านั้นยังมีความเชื่อมั่นในแกรนท์ ธอนตัน จึงทำให้การสรรหาบุคลากรในระดับ executive ได้ตรงความต้องการของลูกค้า

“การสรรหาบุคลากรระดับสูงของเรานั้นถือว่าเป็น premium headhunter ที่ให้บริการตั้งแต่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร และเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะหาทีมงานที่มีความเข้าใจในธุรกิจที่ต้องการสรรหาบุคลากร โดยค้นหาและคัดเลือกแคนดิเดตที่มีอยู่ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ”

ในที่สุดจะคัดเลือกแคนดิเดตมา 3-5 คน เพื่อให้ลูกค้าได้พูดคุยสัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งเมื่อลูกค้าได้บุคลากรตามที่ต้องการแล้ว

เราจะช่วยจัดทำเงินเดือนและงานอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้จนแคนดิเดตที่เลือกได้เข้าไปทำงาน พร้อมกันนั้นจะมีการพูดคุยและติดตามทั้งตัวลูกค้าและแคนดิเดต ถึงการทำงานหรือความต้องการในการช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม

“จะเห็นได้ว่าการทำงานของเราไม่ใช่แค่หาคนให้อย่างเดียว แต่ยังมีการติดตามผลต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของแกรนท์ ธอนตัน เพราะการสรรหาบุคลากรในกลุ่มนี้ เรามองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ใช่แค่การเลือกคนมาให้ลูกค้าเลือก โดยยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยสนับสนุน และมีการรายงานความคืบหน้า รวมถึงสามารถพูดคุยโดยตรงกับ senior level ได้เลย ขณะเดียวกันเรามี track record ของลูกค้า และแคนดิเดตด้วย จึงทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการสรรหาบุคลากรของเรา”

ทั้งนั้น หากมองถึงตลาดการสรรหาบุคลากรระดับกลาง-สูงของไทยในตอนนี้ “รัตนา” สะท้อนภาพว่า บริษัทจะให้ความสำคัญกับทักษะดิจิทัล และ data analytic เป็นสำคัญ โดยทักษะความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจแบบเดิมกำลังถูกท้าทาย และ disrupt จากปัจจัยต่าง ๆ

“โอกาสของตลาดนี้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจุบันการทำงานในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้บริหารมีหลากหลาย generation ไม่ว่าจะต่างวัย ต่างวัฒนธรรม และมีกลุ่มคนที่ยังคงมองหาอะไรใหม่ ๆ ในการทำงาน จึงนับว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเราที่จะต้องหาคนที่ใช่สำหรับงาน และคนที่ใช่สำหรับองค์กร”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองจะมีความผันผวนและยากแก่การควบคุม แต่ปัจจัยการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้การสรรหาบุคลากรระดับสูงเพิ่มขึ้น และด้วยปัญหาการขาดแคลนผู้บริหารในระดับกลาง-สูงของไทย อาจทำให้การสรรหาบุคลากรบางตำแหน่งงานนั้นจะเลือกชาวต่างชาติเข้ามาทำงานแทน

“ขณะที่การปรับขึ้นเงินเดือนในกลุ่มที่เป็นบุคลากรระดับกลาง-สูง ส่วนใหญ่จะอยู่กับ level หรือองค์กรที่เข้าไป บางคนอาจไม่ต้องการเงินเดือนมาก เพราะเป็นองค์กรที่ดี มีสวัสดิการน่าพอใจ รวมถึงเขามีความพึงพอใจกับองค์กรอยู่แล้ว และหากคนกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนงาน เงินเดือนจะปรับเพิ่มขึ้นราว 30%”

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงภาพรวมของตลาดงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “รัตนา” มองว่า การจ้างงานทั่วไปนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่วนประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ได้มีการจ้างงานบุคลากรในระดับสูงจำนวนมาก

จะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานที่เป็นกลุ่มบุคลากรระดับกลาง-สูงยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเลือกคนที่ใช่กับตำแหน่งงาน และตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อผลักดันบริษัทให้มีศักยภาพ ก้าวสู่ความสำเร็จ และขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจต่อไปได้ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่แกรนท์ ธอนตัน ให้บริการกับลูกค้ามาโดยตลอด