Oracle HCM Cloud นวัตกรรม AI ช่วยบริหารงานบุคคล

“ออราเคิล” บริษัทที่นำเสนอแอปพลิเคชั่น software as a service (SaaS) ครบวงจรสำหรับระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) ชั้นนำได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมด้านเอชอาร์รูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการพัฒนาด้านประสบการณ์ของผู้ใช้กับระบบ “Oracle human capital management (HCM) cloud”

ทั้งนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับประสบการณ์ของพนักงานในองค์กร โดยนวัตกรรมนี้สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสรรหาบุคลากร และประสิทธิภาพของฝ่าย HR ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วเพื่อทำงานดีขึ้น

โดยผลจากการสำรวจของบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทเอกชนทั่วโลกเรื่องการวางแผน, ลำดับความสำคัญ และความคาดหมาย (global perspectives for private companies : plans, prior-ities, and expectations) ทั้งนั้นเพราะเป็นผลสำรวจครั้งแรกของ Deloitte Private ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชน จำนวน 1,900 คน ใน 30 ประเทศทั่วโลกระบุว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอะไรที่สำคัญต่อบริษัทเอกชนในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ถ้ามองจุดประสงค์หลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยร้อยละ 62 ของบริษัทเอกชนต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยร้อยละ 46 ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้า ร้อยละ 45 มุ่งไปที่การเติบโตของธุรกิจ และร้อยละ 37 ใช้เทคโนโลยีในการวิจัย และพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสำหรับรวบรวมจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

“ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ” กรรมการผู้จัดการ เมียนมา และไทย ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานด้านเอชอาร์ขององค์กรสามารถเร่งสร้างนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน โดยต้องเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และผสานประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งานเข้ากับนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นแชตบอต หรือ AI เพื่อสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม และรักษาพนักงานไว้กับองค์กร ที่จะช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการสรรหาพนักงาน และลดอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น

“นวัตกรรมล่าสุดของเราที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่าง Oracle HCM Cloud เชื่อว่าจะช่วยให้ฝ่ายเอชอาร์ขององค์กร สามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะจะทำให้การทำงานน่าสนใจ มีความสนุกมากขึ้น โดยเฉพาะหน้าอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งานจะถูกออกแบบจาก AI ซึ่งจะช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นให้กับพนักงาน และหันไปโฟกัสเรื่องการดำเนินงาน และการตัดสินใจด้านอื่น ๆ ที่สำคัญกว่า”

“อีกทั้งยังช่วยสร้างการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น เนื่องจากการทำงานที่ใช้ความสามารถของ AI แบบ built in จะมีประสิทธิภาพสูง ทั้งช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานเฉพาะบุคคลตั้งแต่ครั้งแรก ๆ ที่เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สมัคร”

“ณัฐศักดิ์” กล่าวอีกว่าอย่างในการสรรหาความสามารถใหม่ของ AI และแชตบอต จะช่วยให้ผู้สมัครสามารถค้นหางาน และได้รับคำตอบจากข้อสงสัยโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ facebook messenger พร้อมยังแจ้งเตือนผู้สมัครเพื่ออัพเดต และลงมือดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือกไว้ รวมถึงกระบวนการเลื่อนตำแหน่งที่เหมาะสม

“ด้วยการปรับแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานปัจจุบันผ่านการเตรียมตัวแบบเชิงรุก รวมถึงการจ้างงาน และการรับพนักงานที่เหมาะสมเข้ามาในองค์กร โดยความสามารถของระบบแมชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูงจะช่วยลดเวลาในการหาคนมาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่าง โดยมุ่งเน้นไปยังผู้สมัครเหมาะสมที่สุด เพื่อทำการค้นหาผู้สมัคร และพนักงานที่เหมาะสมกับการเชิญมาสมัครในตำแหน่งนั้น ๆ”


“นอกจากนี้ ยังสร้างความคุ้นเคยอย่างชาญฉลาด ซึ่งในฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างพนักงานใหม่, ผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายเอชอาร์ เพื่อให้มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น”

“ณัฐศักดิ์” กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ Oracle HCM Cloud ยังสร้างระบบการทำงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความฉลาด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ จะช่วยให้ฝ่ายเอชอาร์สามารถให้การสนับสนุนการทำงานพนักงานอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งจะมีทั้งการเหลือช่วยด้านเอชอาร์บนระบบคลาวด์ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และระบบรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพนักงาน

“ตลอดจนยังสามารถควบคุมด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HCM) ขั้นสูงได้ เนื่องจากมีคลังข้อมูลควบคุมแนวทางปฏิบัติดีที่สุด ทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลของพนักงานให้เป็นความลับอย่างปลอดภัย เพื่อลดต้นทุนข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพราะเราเชื่อว่าแอปพลิเคชั่นจะนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย ทำให้พนักงานสนุกไปกับบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นที่สำคัญของธุรกิจ”

“ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้แอปพลิเคชั่นด้านทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกชนิด จึงทำให้เราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนุกมากขึ้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนที่ดีกว่า”

ซึ่งไม่ธรรมดาเลย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ