ประกันสังคม จับมือ บิ๊กซี รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ 800 สาขาทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

ประกันสังคมเพิ่มช่องการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซีกว่า 800 สาขา ทั่วประเทศ แจงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเพื่อประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเกิดความพึงพอใจในบริการต่างๆ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเป็นการยกระดับความโปร่งใส ไร้ทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบและเพิ่มช่องทางเพื่อให้นายจ้าง และผู้ประกันตน สามารถใช้บริการชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคาร/หน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรกับสำนักงานประกันสังคม แทนการรับ – จ่ายเงินสด และเช็ค ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นที่จะให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมยังได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงานในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง โดยได้เพิ่มมาตรการและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ 1.เพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกเดิม) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบ 2 อัตรา โดยให้เลือกในอัตราเดือนละ 70 บาท และอัตราเดือนละ 100 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2.เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และบำเหน็จชราภาพ


รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีจำนวนเพิ่มขึ้น ณ เดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนถึง 2.5 ล้านคน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ – จ่ายเงินผ่านเครือข่ายพันธมิตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนให้สามารถชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากหรือชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ และการจ่ายสิทธิประโยชน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน โดยในวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการที่สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเลือกชำระเงินได้ทุกสาขาที่สะดวกด้วยสาขาที่ให้บริการ 800 กว่าสาขาทั่วประเทศ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และในการชำระเงินสมทบในแต่ละครั้ง ผู้ประกันตนจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่สาขาทันที ทั้งนี้เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ