ทิงค์เน็ต ปั้นคนพันธุ์ดิจิทัล ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในปัจจุบันและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนในทุกช่วงวัยให้ต่างไปจากเดิม สำหรับประเทศไทยได้มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อตอบรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมให้คนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน สำหรับภาคธุรกิจนั้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านไอทีมีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกลับยังมีจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสายงานด้านนี้ไม่สอดคล้องกับจำนวนความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ เพื่อช่วยขับเคลี่อนองค์กรและประเทศต่อไป

“ดิษย์ ศิริวัฒนกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์และองค์ความรู้ขององค์กรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลและเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสำหรับสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาโดยตลอด ทำให้ทิงค์เน็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพ สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีหัวใจสำคัญคือการถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อย่างโครงการ SeedCamp by THiNKNET และ Chiangmai Developer Meetup

“สำหรับโครงการ SeedCamp by THiNKNET เป็นค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนคนทั่วไปที่สนใจได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรของเรามีความเชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบของการอบรมจะเป็นลักษณะเวิร์คช็อปโดยแบ่งเป็นการศึกษาข้อมูลในภาคทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริง รวมระยะเวลา 1 – 2 วัน”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Chiangmai Developer Meetup ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และอัพเดตนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้วยความตั้งใจที่ต้องการสร้างศูนย์รวมเครือข่ายด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังต้องการยกระดับความสามารถในการทำงานของเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์คนไทยให้ทัดเทียมต่างชาติ โดยเน้นรูปแบบการพบปะสังสรรค์กันพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและกิจกรรม Networking“ดิษย์” กล่าวต่อว่า ในปีนี้ทิงค์เน็ตได้เดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Chiangmai Developer Meetup ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ทิงค์เน็ต สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานเต็มไปด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 50 คน มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน

พร้อมร่วมรับฟังความรู้ในหลากหลายหัวข้อจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในแวดวงไอทีท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง และกิจกรรมล่าสุดอย่าง SeedCamp by THiNKNET ตอน เขียนเว็บติดจรวดด้วย React เวิร์คช็อปเจาะลึกเข้มข้นในเรื่อง React และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับการเขียน React

“เนื้อหาในเวิร์คช็อปครั้งนี้นำมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงของทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ซึ่งงานนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ณ ทิงค์เน็ต สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา”


เพราะธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วย “คน” ทิงค์เน็ตจึงให้ความสำคัญพร้อมยืนยันวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนทำงานควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ