ธนชาต เติมเต็ม “คนตาบอด” อ่านฟังเสียง “อักษรเบรลล์”

ในที่สุด “โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประเภทการแข่งขันอ่านฟังเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ที่ทางธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดขึ้น ก็เดินทางมาถึงรอบตัดสินในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ทั้งในระดับประถมต้น มัธยมต้น และมัธยมปลาย

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทางธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอ่านฟังเสียง ผ่านการอ่านอักษรเบรลล์เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ทั้งยังเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

“เกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บอกว่าเป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาตจัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 โดยทางโครงการได้เพิ่มประเภทการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเข้าร่วมประกวดประเภทการอ่านฟังเสียงจากบทร้อยแก้วอักษรเบรลล์เป็นครั้งแรก

“เพราะเรามองเห็นศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ เนื่องจากผู้บกพร่องทางการมองเห็นในระดับประถม-มัธยมปลายหลายคนมีทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ที่ดี และหลายคนกระจายอยู่ตามโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดทั้งของภาครัฐ และเอกชนอยู่จำนวนมาก ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกระจายอยู่ตามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่ขาดโอกาสในการแสดงออก ทั้ง ๆ ที่บุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการอ่านอักษรเบรลล์อย่างดี”

“เพราะผู้ชนะเลิศนอกจากจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้รับทุนการศึกษาอีก 10,000 บาท พร้อมกับเกียรติบัตรจากธนาคารธนชาตอีกด้วย ขณะที่สถาบันการศึกษาของผู้แข่งขันก็จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่นเดียวกัน พร้อมเงินรางวัลอีก 10,000 บาท”

เพียงแต่ก่อนจะถึงวันตัดสินรางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันอ่านฟังเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ตาม “โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ทางธนาคารธนชาตมีโอกาสเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

“สนอง จวนสาง” ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่นบอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดมาตั้งแต่ปี 2528 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,000 คนที่สำคัญ โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับนักเรียนตาบอดจากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง เพราะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดทั่วประเทศมีทั้งหมด 16 แห่ง โดย 2 แห่งเป็นของรัฐบาลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ กับสุราษฎร์ธานี นอกนั้นอีก 14 แห่งเป็นของภาคเอกชน เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น

“ที่นี่นอกจากจะสอนเด็กให้มีทักษะในการพัฒนาตนเอง ยังสอนทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะทางด้านวิชาการไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการสอนหนังสือให้พวกเขาอ่านอักษรเบรลล์ และเมื่อเขามีทักษะต่าง ๆ จนครบแล้ว เราจะส่งพวกเขาไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีในโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้เขามีสังคมที่กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนร่วมทั้งหมด 7 โรง ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยมปลาย”

“ฉะนั้น เด็กที่นี่จะมี 2 กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่ที่นี่ และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนประจำ กับกลุ่มที่ส่งออกไปเรียนร่วมกับโรงเรียนข้างนอก ดังนั้น การคัดเลือกน้อง ๆ ระดับประถม-มัธยมปลายเพื่อส่งเข้าประกวดครั้งนี้ เราจึงให้ความสำคัญอย่างมาก”

“ด.ญ.ศิริรัตน์ เจริญรส” ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ใน 4 นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่นบอกว่าหนูชอบอ่านหนังสือมาก่อน และเคยไปแข่งอ่านอักษรเบรลล์ ประเภทร้อยแก้ว ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อนแล้ว

“ดังนั้น สำหรับการเตรียมตัวในการแข่งขันครั้งนี้ หนูจึงฝึกอ่านหนังสือทุกวัน ซ้อมทุกวัน หนูอ่านประเภทนิทาน จนคิดว่าหนูน่าจะสู้คนอื่นได้ แต่หนูก็ไม่ประมาท เพราะโตขึ้นหนูมีความฝันอยากจะเป็นครูภาษาไทย หนูอยากสอนคนตาบอดให้เก่ง ๆ ช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อจะได้ดูแลตัวเอง และครอบครัวต่อไป”

อันเป็นคำตอบของ “ด.ญ.ศิริรัตน์”ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่อ่านอักษรเบรลล์ไม่ธรรมดาเลย

Previous articleนายกฯแจงผู้ชุมนุม ย้ายบ้านศาลต้องใช้เวลา ชี้หากค้านแต่แรกเรื่องคงไม่ยืด-ไม่เปลืองงบ
Next article“เรืองไกร” จี้ “บิ๊กตู่” ตามผลสอบข้าวหายจากบัญชีล้านตัน งง ข้าวเก็บมาสิบปียังขายได้