ก.แรงงานลงใต้ มอบเครื่องมือช่างผู้ฝึกอาชีพถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลัง ลงพื้นที่มอบเครื่องมือช่างให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สาขาช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ณ สำนักสงฆ์หนองแจ้ง ม.2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบหลักการที่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

โดยการฝึกอบรมอาชีพช่างชุมชนเป็นมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมิติการฝึกอาชีพและการศึกษา “สอนและให้เครื่องมือในการหาปลา” โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงที่พักอาศัย เช่น การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ ซ่อมประตู ซ่อมผนังและกระเบื้อง โดยได้มอบเครื่องมือช่างให้เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้และก้าวพ้นความยากจน

“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มีรายได้น้อยที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึก จำนวน 74 คน มีเป้าหมาย 3 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 23 คน ซึ่งจะแล้วเสร็จทุกรุ่นภายในเดือนกันยายนนี้”

“หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ระหว่างฝึกยังได้รับเบี้ยเลี้ยง และเมื่อฝึกจบจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และเครื่องมือในการประกอบอาชีพจำนวนคนละ 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในชุมชนต่อไป”

Previous articleหุ้น “ไนกี้” ดิ่ง 3.2 เปอร์เซ็นต์ หลังเลือก “แคปเปอร์นิค” เป็นนายแบบโฆษณา
Next article“ข่าว-กีฬา” และ “เมีย”