“แจ็ก หม่า” เชื่อ “พลังจากสิ่งเล็กๆ” ให้ด้วยหัวใจ โลกเราจะดียิ่งขึ้น

อาลีบาบา จัดการประชุม Xin Philanthropy ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นพลังของการให้เพื่อสังคมจากระดับบุคคล ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเก้าวันของอาลีบาบา เพื่อรณรงค์ด้วยการลงมือทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ง่ายดายในทุกๆ วันร่วมกับผู้มีบทบาทในระบบ Ecosystem

มูลนิธิอาลีบาบา ซึ่งเป็นกองทุนการกุศลของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มอาลีบาบา จัดการประชุม Xin Philanthropy ครั้งที่สองขึ้นในวันนี้ โดยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการให้เพื่อสังคมระยะเวลาเก้าวันของอาลีบาบา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เพื่อสร้างสรรค์การลงมือทำด้วยการให้ 300 ล้านครั้ง โดยผู้ร่วมงานในปีนี้ต่างให้ความสำคัญกับแนวคิดหลักอย่าง “พลังจากสิ่งเล็กๆ” (The Power of Small) ที่เน้นย้ำพลังจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวัน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่โลกใบนี้

ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากพลังของอินเตอร์เน็ต ที่ลดกำแพงของผู้คนในการตอบแทนสังคม ในงานนี้ “แจ็ก หม่า” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา เป็นประธานในการรวมตัวกันของผู้นำด้านสวัสดิการภาคส่วนสาธารณะ และความคิดด้านการให้เพื่อสังคมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ พร้อมกับแขกกิตติมศักดิ์อย่างสมเด็จพระราชินีราเนีย อัล อับดุลเลาะห์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ

สมเด็จพระราชินีราเนีย อัล อับดุลเลาะห์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ทรงกระแสพระราชดำรัสถึงตรรกะและความรัก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการศึกษาซึ่งประสบปัญหาทั่วโลกว่า “การศึกษาเป็นสิทธิที่พึงมีของเด็กทุกคนและยังเป็นการกระทำที่แสดงถึงความรัก การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการศึกษาคือแหล่งของวิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ป้องกันความคิดรุนแรง และยังเป็นพื้นฐานของความสงบสุขของสังคม”

สมเด็จพระราชินีราเนีย อัล อับดุลเลาะห์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

นอกเหนือจากการรณรงค์ของพระองค์ในการร่วมมือเคลื่อนไหวของทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหานี้ สมเด็จพระราชินีราเนีย ทรงยังเน้นถึงพลังของแต่ละรายบุคคลที่มีความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆทั่วโลก แม้ว่าจะบุคคลเหล่านั้นกระจัดกระจายหรืออยู่ห่างจากชีวิตประจำวันของเราก็ตาม”แน่นอน สิ่งเล็กๆสามารถเปลี่ยนเป็นความยิ่งใหญ่ได้ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเล็กๆสามารถเติบโตได้”

หลังจากการกล่าวปราศรัยของสมเด็จพระราชินีราเนีย อัล อับดุลเลาะห์ผ่านไป “แจ็ก หม่า”จึงกล่าวถึงการให้เพื่อสังคมของรายบุคคล (personal philantrophy) “การให้เพื่อสังคมที่แท้จริงคือ ความพยายามในการทำเพื่อสังคมของกลุ่มบุคคลหลายๆราย ใม่ใช่การทำเพื่อสังคมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิและความสามารถในการให้ และการให้ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือเล็ก และไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องทำอะไรใหญ่ๆหรือเป็นบุคคลสำคัญในสังคมในการให้เพื่อสังคม”

นอกจากนั้น “แจ็ก หม่า” ยังกล่าวเสริมอีกว่า”การให้เพื่อสังคมของแต่ละบุคคล ไม่ใช่เพียงแค่การบริจาคเงิน แต่คือการให้ใจของคุณ เวลาของคุณ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของคุณ ในที่สุดแล้วการให้เพื่อสังคมของรายบุคคล จะทำให้คุณเป็นคนดีของสังคมยิ่งขึ้น และหากทุกคนร่วมมือกัน เราจะมีโลกที่ดียิ่งขึ้น”

การประชุม Xin Philanthropy จัดขึ้นทุกสองปี ครั้งแรกจัดเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นการนำเสนอเจตนารมณ์ของกลุ่มอาลีบาบาด้านการสนับสนุนการเติบโตแบบครบทุกภาคส่วน เป็นสากล และยั่งยืนทั้งในภาคธุรกิจและชุมชนที่สำคัญ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าของผู้คน และผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน โดยมารวมกันทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และอินเดีย

ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงรวมบุคคลที่มีแนวคิดริเริ่ม และองค์กรชั้นนำที่ต้องการสร้างความแตกต่างในชุมชน ผ่านการสนับสนุนประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษาในภาคชนบท การมีส่วนร่วมของเยาวชน ความพอเพียงทางสิ่งแวดล้อม และการสร้างพลังของผู้หญิง

พร้อมกับมีปาฐกถา และการถ่ายทอดประสบการณ์จากแขกผู้ผู้มีเกียรติต่างๆ เช่น “Stanlake Samkange”ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานเชิงกลยุทธ์ประจำโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations World Food Programme – WFP),”Abdelrahman Ayman Ibrahim Mohamed”ประธานบริหารประจำ AIESEC International และ”Ruoqi Hui”แชมป์โอลิมปิกและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหญิง Hui Ruoqi

ที่สำคัญ การประชุมยังเปิดเวทีให้นักการศึกษา นักสิ่งแวดล้อม นักกิจกรรมด้านการให้เพื่อสังคม และผู้นำเยาวชนแถวหน้าจากหลายพื้นที่ในโลกมาถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มแนวทางความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่ระดับรากหญ้า

หลังจากวาระในช่วงเช้า การประชุมแตกออกเป็นประเด็นเฉพาะด้านในช่วงบ่าย กลุ่มนักการศึกษา ซึ่งรวมถึงผู้ชนะและผู้รับรางวัลจากโครงการแนวทางครูชนบทของแจ็ก หม่า และมูลนิธิแจ็ก หม่า มาถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของแต่ละคนในเส้นทางพัฒนาการศึกษา ในขณะที่ประเด็นเฉพาะในช่วงบ่ายที่นำโดยผู้นำเยาวชนจะพูดถึงบทบาทของเยาวชน ในฐานะผู้ที่ต้องกำหนดมาตรฐานสำหรับรุ่นต่อไป

ที่สำคัญ ยังมีผู้นำจากหลายภาคส่วนของอาลีบาบา และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาหารือกันในเรื่องอนาคตของการให้เพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงวาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และในเรื่องที่เทคโนโลยีสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำด้านการให้ส่วนบุคคลมากขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดหลักเรื่องความยั่งยืน โดยระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนในละครเสมือนจริง และมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

นอกจากนั้น การประชุมยังถ่ายทอดวาระจากอินเดีย ที่เน้นในด้านความเท่าเทียมทางเพศ การสร้างพลังให้กับผู้หญิง และสวัสดิการสังคมของผู้หญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอาลีบาบาในการขับเคลื่อนการหารือ และการคิดที่เกี่ยวข้องกับการให้เพื่อสังคมในระดับโลก

สำคัญไปกว่านั้น การประชุม Xin Philanthropy ยังมีไฮไลต์สำคัญของแคมเปญเก้าวันที่จัดขึ้นโดยอาลีบาบา และหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน เพื่อสร้างการลงมือทำ 300 อย่างในด้านการให้เพื่อสังคมจากระดับบุคคลผ่านการกระตุ้นชุมชนผู้ค้า และผู้บริโภค กิจกรรมที่มีตั้งแต่การสนับสนุนการบริจาคเพื่อการกุศล ไปจนถึงการสนับสนุนประเด็นด้านการคุ้มครองสัตว์ อาลีบาบาได้ริเริ่มแนวทางหลายๆ ประการที่เกิดขึ้นได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทในระดับโลก รวมถึงบัญชีออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถตามดูได้ว่าการมีส่วนร่วมของตนเป็นไปอย่างไร และร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น

เพราะก่อนหน้านี้ อาลีบาบาได้สาธิตผลจากการให้เพื่อสังคมจากระดับบุคคลและการให้ผ่านเครือข่ายของตน นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา พนักงานของอาลีบาบาได้อุทิศ 483,000 ชั่วโมงเพื่อประเด็นด้านสวัสดิการและการกุศลต่างๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของบริษัทในการกระตุ้นให้ผู้คนทำงานเพื่อสังคมเป็นเวลาสามชั่วโมงต่อปี องค์กรหลายร้อยแห่ง และอาสาสมัครมากกว่า 7 ล้านคนจากภาคสาธารณะได้ตอบรับการมีส่วนร่วมนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือการมีส่วนร่วมและกิจกรรมถึง 1.8 ล้านครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 เพื่อสนับสนุนประเด็นตั้งแต่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

Previous article“เซ็นทรัล” ก้าวสู่ “CSV” สร้างคุณค่าร่วมให้สังคมไทย
Next articleคนร.รับทราบข้อเสนอรวมกิจการ​ “ทีโอที-กสท.” เร่งผลักดัน​ “บินไทย” สู่​ National Premium Airline