อุทัยธานี เดินหน้า “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สนองนโยบายรัฐ หวังสร้างรายได้สู่ชุมชน

จ.อุทัยธานี จัดงานแถลงข่าว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งเล็ก…เช็คอิน จังหวัดอุทัยธานี” โดย “สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อม จำนวน 35 หมู่บ้าน

สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อไปสู่เป้าหมายประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้

1) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน จัดทำแผนธุรกิจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน

3) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

4) การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

5) การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

ทั้งนี้ในงานแถลงข่าวได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน อาทิ การละเล่นพื้นบ้านท่าโพ ซึ่งเป็นการนำเอาเพลงที่มีท่วงทำนองสนุกสนาน ประกอบท่ารำที่สวยงามใช้ร้องระหว่างหนุ่มสาว การออกซุ้มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน อาทิ แกงบอน แกงนอกหม้อ สินค้าแปรรูป อาทิ แหนมปลาแรด ปลาแรดโสร่ง ถุงเงินถุงทองปลาแรด นอกจากนั้นยังมี ขนมกง ขนมต้มญวน ขนมไข่ปลา มาให้ผู้ร่วมชมงานได้ชิมกัน

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการแนะนำจุดเช็คอิน ซึ่งเป็นสถานที่โดดเด่นของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ อำเภอบ้านไร่ เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมกว่า 200 ปี แห่งชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่ง หรือบ้านท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง เป็นชุมชนมรดกวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินพระชนกจักรี มีสำรับเครื่องคาวหวานมาจัดแสดง ให้ผู้ร่วมงานสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้

นอกจากนี้ ยังมีสุดยอดสินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างผ้าทอโบราณที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เสื่อกกที่สานเป็นกระเป๋าและของที่ระลึก มีดเมืองอุทัยที่มีความแข็งแกร่ง มันวาว อาหารแปรรูปจากปลาแรด ข้าวเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP อีกมากมายอีกด้วย

Previous articleรัฐบาลตั้งเป้าบัตรแมงมุม ครอบคลุมการเดินทางทุกระบบในปี 2562
Next article“ข่าวสด-มติชน” จับแจกรางวัลใหญ่ พร้อมอัดฉีดนักกีฬา-โค้ช มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท