“ขับขี่ปลอดภัย” กับฮอนด้า ขยายผลสู่เด็ก+เยาวชนทั่วประเทศ

การขับขี่ปลอดภัยเป็นประเด็นที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งนอกจากการผลิตรถยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้ว หลายบริษัทยังต่อยอดประเด็นนี้ไปสู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย

เหมือนกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่รณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2531 โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ และหนึ่งในกิจกรรมที่ฮอนด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” 

“พิทักษ์ พฤทธิสาริกร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด ซึ่งได้ขยับกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมมาสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนกับโครงการ “Honda Road Safety for Kids” เพราะเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558


จากการดำเนินงานมาประมาณ 3 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,667 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนอายุ 3-6 ปี, อายุ 7-14 ปี และอายุ 15-18 ปี ซึ่งโครงการนี้ตั้งเป้าสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน โดยริเริ่มพัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนฝึกการแก้ไขปัญหา และสามารถเอาตัวรอดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

“กิจกรรมปีนี้เป็นปีแรกที่เราขยายโครงการไปยังนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 จำนวนกว่า 500 คน นำร่องกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมองว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีปริมาณรถหนาแน่น ซึ่งศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระบุว่า ติด 1 ใน 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด โดยเรายังวางแผนขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่น ๆ รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้า เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในอนาคต”


“พิศสมร นิภาวงษ์” ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาบุคลากรผู้จัดจำหน่าย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลถึงการจัดกิจกรรมของโครงการ Honda Road Safety for Kids ว่าจะเข้าไปจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนผ่าน 3 ฐานกิจกรรมหลัก เริ่มต้นด้วยภาคทฤษฎี ด้วยการให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร กฎจราจรเบื้องต้น หรือท่าทางในการข้ามถนนเพื่อให้คนขับรถเห็น หลังจากนั้น จะให้พวกเขาฝึกปฏิบัติที่ถนนจำลอง ซึ่งจะจำลองภาพรวมของถนน ทั้งทางม้าลาย สะพานลอย ว่าเด็ก ๆ ควรใช้ถนนอย่างไร รวมถึงผู้ปกครองควรปฏิบัติหรือดูแลลูกหลานอย่างไร

สำหรับฐานสุดท้ายจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์ โดยนำรถยนต์มาจอดแล้วแสดงสถานการณ์ให้เด็กเห็นว่าจุดใดในรถเป็นจุดอับสายตา เพื่อให้เด็กทราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่ใกล้ตัวรถยนต์ รวมถึงให้เด็กฝึกบีบแตรรถยนต์ เพื่อให้รับรู้ว่าหากอยู่ในภาวะฉุกเฉินและติดอยู่ในรถยนต์จะต้องช่วยตัวเองอย่างไร ซึ่งหากเด็กไม่ถูกฝึกมาก่อนอาจไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ เพราะแตรรถยนต์ค่อนข้างแข็งและแรงกดของเด็กมีน้อย ดังนั้น เด็กควรรู้เทคนิคหรือท่าทางในการบีบแตรรถยนต์ด้วย


“เรามีการแจกหนังสือให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขากลับไปฝึกเรียนรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งของหนังสือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานเมื่อต้องใช้รถใช้ถนน โดยโครงการนี้จะเน้นขยายผ่านผู้จัดจำหน่ายของเราทั่วประเทศ ซึ่งเรามีครูฝึกปฏิบัติ 400 กว่าคนในการส่งต่อความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้จัดจำหน่าย อีกทั้งเรายังขอความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายด้วยว่าให้จัดกิจกรรมด้านนี้กับลูกค้าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะร่วมกันจัดโครงการกับใครก็ได้ และไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด”

“ฮอนด้าใส่ใจเรื่องนี้เพราะทิศทางของบริษัทคือเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ หมายความว่าเราต้องให้กับสังคมด้วย โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2019 ต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยให้ครบ 1 แสนคน และตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 7.7 หมื่นคนแล้ว”

“พิศสมร” กล่าวเพิ่มเติมว่า ฮอนด้ามีหลากหลายโครงการในการส่งเสริมเรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยมีโรงเรียนสอนขับรถสำหรับผู้ที่ขับรถไม่เป็น และมีหลักสูตรขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงมีหลักสูตร safety for family ที่สอนพ่อแม่ในการดูแลเด็ก ๆ เมื่อต้องใช้ถนน อีกทั้งยังมีหลักสูตรให้กับลูกค้าฮอนด้าโดยเฉพาะ เพื่อแนะนำท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง

“เพราะฮอนด้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถ จึงมองว่าเป็นหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ดำเนินการกับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพราะอุบัติเหตุมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ตลอด ทำให้ท้ายที่สุดแล้วลูกค้าของเราก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัยได้”

“นอกจากบริษัทจะผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแล้ว เครื่องมือสื่อสารอย่างฮอนด้าคอนเน็กต์ยังช่วยเรื่องการเดินทาง และการดูแลรถของลูกค้า ซึ่งการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้รถและถนนผ่านโครงการต่าง ๆ จะช่วยเติมเต็มการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้สมบูรณ์มากขึ้น”

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้รถและถนนอย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ