ชมคลิปเต็ม สัมมนาประชาชาติ CSR 360 องศา “รวมใจ นำไทยยั่งยืน”

23 ส.ค.2560 ประชาชาติธุรกิจ จัดงานสัมมนาประจำปี CSR 360 องศา “รวมใจ นำไทยยั่งยืน”  โดยมี “หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล”” เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

เริ่มปาฐกถาพิเศษ CSR ประชาคมโลก-ประชารัฐไทยโดย “ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์”  อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ต่อกันด้วย “บรรยง พงษ์พานิช” ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษ “โครงสร้างของความยั่งยืน”

โดยไฮไลต์เสวนาพิเศษ “รวมใจ นำไทยยั่งยืน” โดย “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เเละ “บวรนันท์ ทองกัลยา” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมทั้งมีนักธุรกิจ ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

ชมคลิปเต็ม

คลิกอ่าน>> เปิดมุม “ไทยเบฟ-ซีพี-มิตรผล” สานประชารัฐ ลดเหลื่อมล้ำสร้างความยั่งยืน ในเวทีสัมมนาประชาชาติฯ

คลิกอ่าน>> “ศุภชัย” ย้ำสังคมไทยต้องเอื้ออาทรต่อกัน เป็นพื้นฐานความยั่งยืน ห่วงโลกยุค 4.0 ไม่มีระบบควบคุม ต้องปรับตัวให้ทัน

คลิกอ่าน>> “บรรยง” แนะสร้างความยั่งยืนผ่านทุนนิยม ชี้รัฐควรลดอำนาจ เน้นสร้างความเป็นธรรม