“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามศูนย์บริหารแรงงานอีอีซี ก่อนเปิดให้บริการ 17 ม.ค.นี้

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ชลบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยศูนย์แห่งนี้ กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคมนี้ โดยมี “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC ให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

“พล.ต.อ.อดุลย์” กล่าวว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แห่งนี้มีแผนการดำเนินงานในระยะสั้นจะให้บริการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ 1) ประชุมบูรณาการร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 2) จัดหางานแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ 3) เร่งรัดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปฝึกอบรมลูกจ้างตนเองเพื่อยกระดับฝีมือ 4) แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 2561 เพื่อปรับตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงาน

5) ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายให้แก่แรงงาน 6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 7) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 8) ให้บริการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านตู้ TDM 9) ตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน 10) จัดทำข้อมูลความต้องการด้านแรงงาน 11) ประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้ง ภารกิจ และการบูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย สื่อมวลชน และป้ายโฆษณา

สำหรับความต้องการแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจ.ชลบุรีมีสถานประกอบการ 490 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 2,139 ตำแหน่ง 6,132 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 457 แห่ง 2,071 ตำแหน่ง 5,504 อัตรา จ.ระยองมีสถานประกอบการ 238 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 850 ตำแหน่ง 4,731 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 85 แห่ง 251 ตำแหน่ง 2,690 อัตรา และ จ.ฉะเชิงเทรา มีสถานประกอบการ 338 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,059 ตำแหน่ง 4,733 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้ว มีสถานประกอบการ 212 แห่ง 449 ตำแหน่ง 1,797 อัตรา

สำหรับแผนการดำเนินงานของศูนย์ “พล.ต.อ.อดุลย์” กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะกลาง 1-5 ปี มีเป้าหมายในการจัดหาแรงงานเข้าสู่โครงการพื้นฐานหลักของ EEC โดยการสำรวจความต้องการแรงงานจากผู้รับการประมูลงาน เชื่อมโยงข้อมูลแอพพลิเคชั่น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการของ EEC สร้างกระบวนการแนะแนวอาชีพการปรับทัศนคติ และสร้างค่านิยมในการทำงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา สร้างเครือข่ายฝึกทักษะฝีมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชน จัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการและโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงานด้วยระบบดิจิทัล

ส่วนในระยะยาว 5-10 ปี มีเป้าหมายในการจัดหาแรงงานเข้าสู่โครงการพื้นฐานหลักของ EEC โดยการเชื่อมโยงข้อมูล Demand & Supply ด้วยระบบดิจิทัลครบวงจร มีระบบ Matching ที่สะดวกรวดเร็วทาง Online โดยสามารถหางานด้วยตนเองและระบบสนับสนุนให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประสานแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีระบบ Reskill และ Employment รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและการปรับเปลี่ยนอาชีพต่อไป

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

Previous article“อนันต์”ชี้อสังหาปีหมูชะลอตัว รายเล็กแป้กเงินตึง-บิ๊กเนมหนี้โต กำไรหด
Next articleขบ.ยันป้ายทะเบียนซีดจางผิดกม.แนะเจ้าของรีบเปลี่ยนจ่ายแค่100เดียว