ธ.กรุงเทพ ผนึกประพันธ์สาส์น มอบนิทานเด็ก-วรรณกรรมให้โรงเรียน

นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อีกด้านหนึ่งที่ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นอย่างต่อเนื่องในการมอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ผนวกกับหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิตคู่ ซึ่งมีมูลค่ารวม 8 ล้านบาท ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ทั้งนั้นเพื่อสืบสานปณิธานในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 ที่ไม่เพียงสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นจะทำการคัดสรรหนังสือนิทานอ่านสนุกจากนานาประเทศ หากยังจัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา (bilingual) อีกด้วย

โดยครั้งนี้ถือเป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ จำนวน 207 แห่ง ใน 42 จังหวัด, โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพสร้างอาคารเรียนให้จำนวน 30 แห่ง ใน 28 จังหวัด และโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกจำนวน 163 แห่ง

“ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์” กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนครั้งนี้เป็นหนังสือ “นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ซึ่งเป็นนิทาน 2 ภาษาที่ส่งเสริมการศึกษา และสร้างสรรค์กระบวนการอ่านผ่านนิทานแสนสนุกให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมพัฒนาทางด้าน IQ ควบคู่ไปกับ EQ อีกทั้งยังเชื่อมโยงความรักความผูกพันภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

“โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเยาวชน ดังนั้น การมอบหนังสือจึงเปรียบเสมือนการมอบความรู้สะสมไม่มีวันสิ้นสุดให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสังคมที่มุ่งส่งเสริมพร้อมสนับสนุนทางด้านการศึกษาอีกด้านหนึ่งของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับภารกิจช่วงต่อไป เราคงต้องขอมอบให้ผู้ที่ดูแลเรื่องด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 400 แห่ง และคุณครูทุกท่านร่วมช่วยกันสานต่อ ส่งเสริม สร้างสรรค์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนของเรา เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ที่มีทั้งความรอบรู้และทัศนคติที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศของเราต่อไป”

ขณะที่ “ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์” อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่มองเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์งานด้านการศึกษาให้มีชื่อเสียงและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและทุกสถานศึกษาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งขยายโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส

“ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสืออย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งช่วยสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน ให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถก้าวเป็นพลวัตของสังคมไทยต่อไป”

“อาทร เตชะธาดา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในงานรับมอบหนังสือ “โครงการนิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” จะบรรลุผลสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากครู-บรรณารักษ์ และผู้ปกครอง ซึ่งมีทัศนคติที่ดี เสียสละเวลา ให้ความร่วมมือ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ

กับพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผมได้คัดสรรหนังสือที่มอบส่วนใหญ่เป็นหนังสือ 2 ภาษา อันจะสามารถพัฒนาความรู้ของเด็กและเยาวชนได้

“โอกาสนี้ผมขอขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) องค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโครงการกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดัน ขยายความรู้ ความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องยาวนานตลอดไป”

Previous article“กนอ.” เลื่อนยื่นซองท่าเรือฯ มาบตาพุดระยะ 3 (ช่วงที่ 1) เป็นวันที่ 15 ก.พ.นี้
Next articleย้อนเส้นทางจากแผ่นดินใหญ่สู่ไทย เมืองที่มีชาวจีนอพยพอันดับ 1 ของโลก