7 ทักษะนักการตลาดยุคใหม่ มุ่งดิจิทัลบุกออนไลน์อย่างมืออาชีพ

7 ทักษะนักการตลาดยุคใหม่ มุ่งดิจิทัลบุกออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการตลาดดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ จนทำให้เกิดการจ้างงานในสายงานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจาก “จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)” ระบุว่า ในปี 2561 กลุ่มสายงานดิจิทัลมีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 61% เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานการตลาดแบบดั้งเดิม ทั้งยังมีความต้องการแรงงานมากถึง 4,800 ตำแหน่ง ขณะที่ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85%

ทั้งนั้น จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2561 ยอดการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ติด 1 ใน 5 กิจกรรมหลักที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่า 51.28% ส่งผลให้ยอดโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 80% จากเดิม 66% ในปี 2560 อีกทั้งจากการผลสำรวจของ We are social ปี 2560 ยังพบว่า ยอดการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉพาะ Facebook สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อออนไลน์กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า “digital marketing”

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่าจากข้อมูลของ Office for National Statistics UK 2561 แสดงถึงมูลค่าตลาดรวมของตลาดดิจิทัลในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ มียอดมูลค่ารายได้รวมเกี่ยวกับธุรกิจ e-Commerce กว่า 484 พันล้านปอนด์ ในปี 2559 และกว่า 560 พันล้านปอนด์ ในปี 2560 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก

“เปรียบเทียบกับผลสำรวจของ Digital Global Marketing (2561) แสดงให้เห็นถึงมูลค่าธุรกิจการโฆษณาดิจิทัลที่มีมูลค่ากว่า 192 พันล้านเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับผลสำรวจจากงานวิจัยของ Forrester ในปี 2561 ระบุว่า ยอดการตลาดดิจิทัลซึ่งรวมการโฆษณาออนไลน์จะเติบโตเรื่อย ๆ จนแตะ 306 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตการตลาดดิจิทัลทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทต่างจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน”

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Digital Marketing Institue.com ระบุว่า 8 ใน 10 ของการจ้างงาน ต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัล ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้งานทำง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางดิจิทัลกว่า 18%
ยิ่งไปกว่านั้นกว่า 77% ขององค์กรธุรกิจทั่วโลก มีแผนงานที่จะลงทุนเพิ่มในการตลาดดิจิทัลและมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลอย่างมากอีกด้วย นอกจากนั้น กว่า 65% ของการจ้างงานต้องการผู้สมัครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดดิจิทัล ทั้งนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าการจ้างงานด้านการตลาดดิจิทัลจะเติบโตกว่า 19% จนถึงปี 2568 อีกด้วย

“ดร.ศิริเดช” กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแม้ว่าแนวคิดและทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิมยังมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด, กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทักษะการขาย แต่ขณะเดียวกันนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อบุกออนไลน์อย่างมืออาชีพ

7 ทักษะที่จำเป็นต่อนักการตลาดยุคใหม่

1. ทักษะด้าน big data and data analytics ในการใช้วิเคราะห์ UX (user experience) เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ (product centric) มาเป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้า (customer centric) ดังนั้น ทักษะ data analytics and big data จึงเป็นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักการตลาดดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

2. ทักษะด้าน chatbot และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นเทคนิคเหล่านี้ในกลุ่มของบริษัทที่มีการบริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยในการตอบคำถามผ่านทางระบบอัตโนมัติ และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง AR และ VR ที่จะช่วยในการนำเสนอสินค้าให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ได้ทุกมุมมองก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า

4. ทักษะด้านการวิเคราะห์ SEO (search engine optimization) ถือเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจให้ติดอันดับต้น ๆ ในค้นหาบนเว็บไซต์ search engine

5. ทักษะการวิเคราะห์ SEM (search engine marketing) การเลือกคำที่จะโดนใจหรือตรงกับใจลูกค้า เพื่อใช้ในการค้นหาใน web browser ต่าง ๆ มากที่สุด

6. ทักษะในการเขียนข้อความหรือเนื้อหา (content marketing) ที่ตรงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมและจบที่การตัดสินใจซื้อ

7. ทักษะด้านออกแบบ UI (user interface) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ application ต่าง ๆ ที่มีหลากหลายมากในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือ application นั้น ๆ

นับเป็น 7 ทักษะสำหรับนักการตลาดยุคใหม่ต้องมี เพื่อรับกับการตลาดดิจิทัล-ออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริง

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ