ซิตี้ตามรอยพระราชดำริ ร.10 หนุนจิตอาสาช่วยสังคมรอบด้าน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางซิตี้ ประเทศไทย จึงน้อมนำแนวทางจิตอาสาตามพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้จัด “วันชุมชนซิตี้” หรือ “Citi Global Community Day” จิตอาสา 2562 ที่รวมคนจำนวนกว่า 2,500 คน ที่ล้วนเป็นพนักงานซิตี้ ประเทศไทย รวมทั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อมาช่วยกันยกระดับสังคมในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเยาวชน

“ทีบอร์ พานดิ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมวันชุมชนซิตี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานซิตี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม แต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางซิตี้จึงออกแบบโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิดการให้ที่ยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน

“โดยงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจำนวน 10 กิจกรรม ดังตัวอย่างโครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย, โครงการบริจาคสิ่งของสภาพดีที่พนักงานซิตี้ไม่ได้ใช้ให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลน, โครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิตที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครซิตี้ได้ร่วมกันผลิตยางยืดที่เหมาะสำหรับใช้ในการออกกำลังกาย หรือกายภาพบำบัด เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ”

“กิจกรรมอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ, โครงการชุมชนสมาร์ทมันนี่ ที่ซิตี้แบงก์ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากการรู้จักบริหารรายรับ รายจ่าย และการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ทีบอร์ พานดิ” อธิบายต่อว่า ยังมีโครงการจิตอาสาเพื่อเยาวชน ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านสีสันสดใส สามารถใช้งานได้ยาวนาน, โครงการจิตอาสาระดมทุนพัฒนาโรงเรียน ที่ซิตี้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนให้น้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร

“นอกจากนั้นยังมีโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนใน จ.ราชบุรี, โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนใน จ.ชลบุรี เพื่อบูรณะซ่อมแซมโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และปลอดภัย และโครงการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอาสาสมัครซิตี้กับน้อง ๆ นักกีฬาฟุตบอล เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความฝันเยาวชนไทยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562”

“เรามุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธนาคารซิตี้แบงก์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานซิตี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้แก่สังคมที่เราอาศัย และดำเนินธุรกิจต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ