ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล เจ็บป่วยไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนระวังโรคติดต่อยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝนว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะหน้าฝน และยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก อาการของการเกิดโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สูง (39-40 องศา 2-7 วัน) ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นตามตัว ช็อกจากภาวะเลือดข้น อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตับอักเสบ เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย และอาเจียนเป็นเลือด

ทั้งนี้ หากเกิดการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้นญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาส่วนค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนควรระมัดระวังและรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ทำลายภาชนะไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมีตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากผู้ประกันตนรู้วิธีป้องกันแล้ว ฤดูฝนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข

Previous articleTIME2019 นี้ “ทีเส็บ” ควงแขน “สายการบิน” ลดแลกแจกแถม! ดูดตลาด ASEAN+6
Next article“เอ็มจีซี เอเซีย” จัดหนัก “บิ๊กอีเวนต์” ทุบราคา “บีเอ็มดับเบิลยู”รถรับส่งผู้นำอาเซียนซัมมิต