ราชบุรีฯ อนุรักษ์สักหายาก เดินตามรอย “ปลูกป่าในใจคน”

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นสักสายพันธุ์มเหสักข์ และสักสยามินทร์ ซึ่งได้รับการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเนื้อเยื่อจากต้นสักสายพันธุ์ดั้งเดิม และกำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทย โดยร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ปลูกต้นสักสายพันธุ์มเหสักข์ และสักสยามินทร์ จำนวน 5,520 ต้น พื้นที่ 55 ไร่ ในพื้นที่คัดเลือก 3 ตำบล ที่ จ.เชียงใหม่ และสำนักงานใหญ่ของบริษัท จ.นนทบุรี

“บุญทิวา ด่านศมสถิต” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการขยายพันธุ์มเหสักข์ และสักสยามินทร์ ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อเป็นไม้มงคลให้อยู่คู่กับชาวไทย ดำเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เชิญชวนให้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วม

“ทั้งนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไม้มงคลสักมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ซึ่งเป็นต้นสักที่มีอายุยืนยาว และขนาดลำต้นใหญ่ที่สุดในโลก ให้แพร่พันธุ์ไม่สูญหายไป

“เราจึงได้มาเข้าร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร ดำเนินการปลูกต้นกล้าสักที่มีการเพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์มาจากต้นสักมเหสักข์ และสักสยามินทร์ จำนวน 5,520 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 55 ไร่ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีความเหมาะสม”ทั้งในลักษณะพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่นที่จะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องใน จ.เชียงใหม่ คือ ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จำนวน 2,800 ต้น ต.หางดง อ.ฮอด จำนวน 1,100 ต้น และ ต.ท่าเดื่อ-มืดกา อ.ดอยเต่า จำนวน 1,600 ต้นนอกจากนี้ บริษัทยังจัดพื้นที่ปลูกเชิงสัญลักษณ์ในบริเวณสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี อีกจำนวน 20 ต้นด้วย

“มลแสง แสงคำ” นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตัวแทนนักเรียนที่ร่วมปลูกต้นสักในครั้งนี้กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นสักมเหสักข์ และต้นสักสยามินทร์ เพราะได้ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากต้นสักเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน อยากให้เยาวชนร่วมรักษา และในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ ก็จะนำความรู้ที่ได้ครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนต่อไป

ทั้งนั้นเพราะตลอดระยะเวลา 17 ปีผ่านมา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดมา

สำหรับโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกประชาชนให้หันมาดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกต้นสักที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวเท่านั้น หากยังหมายถึงการสร้างปอดขนาดใหญ่ที่จะเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับคนในชุมชนต่อไปด้วย

เพราะเมื่อต้นสักเติบโตจะมีศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้อื่น ๆ เนื่องจากต้นสักจำนวนทั้งหมดของโครงการมีความสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต่ำกว่า 137.5 ตันต่อปี (2.5 ตัน/ไร่/ปี)

อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมกับมีการติดตามการดำเนินโครงการ และการเติบโตของต้นสัก เนื่องจากบริษัทจะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำรุงรักษาต้นกล้าตลอดระยะเวลา 6 ปีอีกด้วย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ