ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 พื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

“รศ.ทญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์” อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เมื่อปี 2513 ด้วยทรงห่วงใยราษฎรพื้นที่ชนบทไม่สามารถเข้าถึงการรักษา เพราะขาดทันตแพทย์และเครื่องมือ

“พระองค์ท่านทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 คัน และมอบหมายให้ ทันตแพทย์ สี สิริสิงห์ ทันตแพทย์ส่วนพระองค์ นำทีมทันตแพทย์อาสาจากคณะทันตกรรมฯ จุฬา ไปยังท้องถิ่นห่างไกลรักษาประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นการถอนฟัน ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยในช่องปาก และดำเนินงานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน”

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

“การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ” ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เริ่มครั้งแรกปี 2561 ณ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้บริการประชาชนไปมากกว่า 2,000 คน จากพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ สายบุรี, ไม้แก่น, มายอ, กะพ้อ และปะนาเระ เป็นการออกคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ฯครั้งใหญ่กว่าที่เคยมีการจัดมาก่อนหน้านี้ถึง 3 เท่า

การออกหน่วยคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาในครั้งนี้ ใช้ห้องประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ตำบลบันนังสตา มีทันตแพทย์อาสาร่วมให้การรักษาเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งแรก เป็นระดับอาจารย์และทันตแพทย์จุฬาฯ 32 คน เจ้าหน้าที่ 24 คน ทันตแพทย์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 2 คน ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าจุฬาฯในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมอีก 35 คน

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

ส่วนผู้เข้ารับการรักษาเป็นประชาชนทั่วไปและนักเรียนจากอำเภอบันนังสตา และอำเภอกรงปินัง ผ่านการคัดกรองเพื่อจัดประเภทของการรักษา ได้แก่ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด แบ่งเป็นวันที่ 10 กรกฎาคมจำนวน 1,393 คน และวันที่ 11 กรกฎาคม จำนวน 1,296 คน รวมกว่า 2,500 คน

และการเตรียมงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง โรงพยาบาลบันนังสตา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง กอ.รมน.จังหวัดยะลา จัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้ทันตแพทย์อาสาและทีมงาน จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ คัดกรองผู้เข้ารับบริการ รวมถึงการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน นักเรียน ดูแลความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาในการรักษา

ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ จับมือ คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทำฟันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พื้นที่ชายแดนใต้

 

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ