“หม่อมเต่า” ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ หารือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า “ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับ “นายกาย ไรเดอร์” ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งไอแอลโอ ครบ 100 ปี

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายกาย ไรเดอร์ ยังมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย Education International (EI) ซึ่งเป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโลก

“ม.ร.ว.จัตุมงคล” กล่าวภายหลังการหารือ ว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอในปี 2562 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งเมื่อปี 2462 ขอยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไอแอลโอในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง รวมทั้งขอขอบคุณที่ไอแอลโอให้เกียรติเชิญประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน 24 ประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี

“รัฐบาลไทยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณไอแอลโอที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการหารือไตรภาคีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (Future of Work)”

“ม.ร.ว.จัตุมงคล” ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกาย ไรเดอร์ ถึงความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และปฏิญญาแห่งศตวรรษที่ผ่านการรับรองจากการประชุมใหญ่ไอแอลโอ สมัยที่ 108 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับไอแอลโอ รวมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยที่จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ