SEAC ดัน YourNextU เพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นให้พนักงาน

SEAC ดัน YourNextU เพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นให้พนักงาน

หากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากเพียงใด ทรัพยากรมนุษย์ยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ มากขึ้นเท่านั้น จากเหตุผลดังกล่าวทำให้องค์กรต่างจำเป็นต้องตื่นตัว และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่าน “การเสริมทักษะใหม่” (upskill) และ “การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น” (reskill) เพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางโลกดิสรัปชั่น

ดังนั้น SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จึงตอกย้ำความเชื่อที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงของชีวิต” โดยได้ผนึกกำลังกับ 6 องค์กรชั้นนำของประเทศ อย่าง อิตัลไทย, เอไอเอส, พีทีจี, เมืองไทยประกันชีวิต, มิตรผล และเอสซีจี ร่วมพัฒนาศักยภาพ “คน” ในองค์กร ผ่าน YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน ตอบโจทย์การ reskill บุคลากรในองค์กร ด้วยจุดเด่นของหลักสูตรที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุม และหลากหลาย จากสถาบันชั้นนำระดับโลก

มุ่ง reskill-upskill

“อริญญา เถลิงศรี” กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า จากผลสำรวจของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ระบุว่า ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคนทำงานต้องเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น ภายในปี 2565 ซึ่งในด้านเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่กรอบความคิดและวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ยาก และท้าทายกว่า ฉะนั้น ทักษะที่ตลาดต้องการจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีอยู่เสมอ

“เหตุนี้เององค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีกลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นให้กับพนักงาน สำหรับเนื้องานอื่น ๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในหน้าที่ใหม่ภายในบริษัท ตลอดจนการเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงานในเนื้องานเดิม ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะงานไปแล้ว แม้ว่าพนักงานจะไม่เห็นด้วยก็ตาม”

“และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองของพนักงานเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขาเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่องยาก และท้าทายมาก ที่ฝ่ายเอชอาร์ของแต่ละองค์กรจะสามารถวางแผน รวมถึงดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการปฏิรูปคนในองค์กร ให้สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเดิม ๆ ไปได้”

“SEAC จึงพร้อมที่จะช่วยให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง พัฒนา ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคลากร ผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ถูกออกแบบมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเพศทุกวัยในราคาที่เอื้อมถึง ด้วยการนำนวัตกรรมมาสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”

เรียนทุกที่-ทุกเวลา

“กานติมา เลอเลิศยุติธรรม” หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการแข่งขันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาและอุปสรรคใน 2 เรื่องหลัก คือ ฝ่ายผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพราะหากเราพูดถึงการเพิ่มศักยภาพคนในองค์กร ส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ห้องเรียน และผู้บริหารจะกำหนดว่าต้องเรียนอะไร แบบไหน หรืออย่างไร”

“แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน เราไม่สามารถรอให้ผู้บริหารกำหนดหลาย ๆ อย่างลงมาได้ ฉะนั้น ฝ่ายเอชอาร์จะต้องหาวิธีที่จะทำให้คนในองค์กรคิดเองเป็น ดีไซน์เองเป็น กำหนดจุดหมายเป็น และเกิดการแลกเปลี่ยน ที่สำคัญต้องเอื้อให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเองได้”

“และวันนี้โทรศัพท์มือถือนับเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกาย เราจึงนำเอาความคิดนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กร ด้วยการให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงการเรียนรู้ขององค์กรในหลากหลายรูปแบบผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะพนักงานของเรากว่า 80% เป็น Gen Y มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่รอ และจะไปหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น การสร้าง หรือแพลตฟอร์มที่สามารถหาความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และจากทุก device จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อม ๆ กับการหาวิธีสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับกลุ่มพนักงานที่อยู่นานกว่า 20 ปีด้วย”

มุ่งทักษะใหม่ผสานความต่าง

“ยุทธชัย จรณะจิตต์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย กล่าวว่า ธุรกิจอิตัลไทยเปรียบเสมือนแมวเก้าชีวิตที่อยู่มาอย่างยาวนาน และด้วยความหลากหลายของธุรกิจตั้งแต่ก่อสร้างไปถึงงานบริการต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากในการดำเนินธุรกิจ

“จึงทำให้ปัญหาในการบริหารบุคคลส่วนใหญ่เป็นเรื่องของช่องว่างและความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่า ฉะนั้น โจทย์ขององค์กรจึงต้องหาเครื่องมือมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น”

“โดยส่วนตัว ผมคิดว่าการ reskill-upskill เป็นคำตอบที่องค์กรกำลังตามหา เพราะโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะเดิมที่มีอยู่จึงไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้นเราจะต้องเร่งเพิ่มและเสริมทักษะให้กับคนในองค์กร และตัวผมเองในฐานะผู้บริหาร เพื่อให้เราทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้”

“อย่างโมเดลของ YourNextU ถือเป็นอะไรที่ถูก และดี ซึ่งผมเองได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ โดยเนื้อหาที่เรียนมีความกว้างและน่าสนใจ ทำให้เราอยากเอาชนะตัวเองเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู้ของตัวเอง”

นำองค์กรสู่ความเปลี่ยนแปลง

“ดร.ศรายุธ แสงจันทร์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจของกลุ่มมิตรผลอยู่ในภาคเกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงแค่การทำการเกษตรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวโยงกับการผลิต และการจัดจำหน่าย

“ที่สำคัญ ในปัจจุบันภาคเกษตรมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีได้ ขณะที่ในส่วนขององค์กรกำลังประสบปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งเราต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะทำให้คนในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้กระบวนการจัดการเดียวกัน”

“ทั้งนั้น ผมเชื่อว่าการ reskill-upskill จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกัน และนำพาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเร่งสร้างให้องค์กรมีแพลตฟอร์มที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่นโมเดล YourNextU ที่มีความเป็นออริจิ้นจากสถาบันชั้นนำระดับโลก มีเนื้อหามากมายและทันสมัย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ shortcut การเรียนรู้ของคนในองค์กรให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”

MTL มุ่งเรียนรู้หลายรูปแบบ

“ฤทัย สุทธิกุลพานิช” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวเนื่องกับประกันภัย ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการที่รักษา retention rate ไว้ และให้คนองค์กรสามารถ reskill-upskill เติบโตไปพร้อม ๆ กันได้

“โดยปกติทั่วไป คนที่ทำงานได้ 4-5 ปี ส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองถึงทางตันในสายงาน และจะชอบโยกย้ายไปทำงานในสายอื่น ๆ ตรงนี้จึงเป็นปัญหาที่ว่าจะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ เพื่อเติบโตไปกับบริษัทได้ ซึ่งส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการเรียนในห้องเรียน หรือการเรียนในหมวดใดหมวดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ยังไม่เพียงพอ”

“อย่างการเรียนรู้ผ่านโมเดล YourNextU ที่ไม่ได้มีแค่การเรียนรู้แบบออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมีการเรียนรู้แบบออฟไลน์ควบคู่ไปด้วย ทั้งยังมีความยืดหยุ่น (flexibility) ของหลักสูตร ทำให้การเรียนรู้แบบ multimedium แบบ YourNextU คือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการเรียนในยุคปัจจุบัน”

Reskill คือ Self-Learning

“ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พีทีจีถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานกว่า 16,000 คน และยังมีธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน, ร้านกาแฟ, มินิมาร์ต ซึ่งด้วยความใหญ่ขององค์กรทำให้ธุรกิจเคลื่อนตัวได้ช้า ทำให้เกิดความถามที่ว่า องค์กรต้อง reskill อย่างไร และบนความเร็วขนาดไหนถึงจะก้าวทันโลกได้

“จากสาเหตุดังกล่าว การพัฒนาองค์กรจึงต้องทำผ่านการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น ใน 2 บริบทคือ การ reskill เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยสร้างให้พนักงานสามารถออกแบบการเพิ่มทักษะได้ด้วยตัวเอง โดยเน้น self-learning ที่ไม่ใช่ป้อนข้อมูลให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียว และการที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจขององค์กร จากสถานีบริการน้ำมันไปสู่รีเทลนั้น เราจำเป็นต้อง reskill และสร้าง mindset ใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งตรงนี้เป็นแผนที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน และจะทำต่อไปในอนาคตด้วย”

“ฉะนั้น ในการขับเคลื่อนองค์กรใหญ่ ด้วยการ reskill เราจึงต้องสอนตั้งแต่ basic process เมื่อทำได้แล้วเขาเหล่านั้นจะสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากการทดลองให้พนักงานทำ self-learning เป็นเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบรับที่ได้ถือว่าดีมาก เพราะพนักงานรู้สึกมีอิสระมากขึ้น และด้วยความอิสระในการทำ self-learning จะนำไปสู่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยในอนาคตอีกด้วย”

SCG พนักงานรู้จักลูกค้าดีที่สุด

“อภิรัตน์ หวานชะเอม” Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า เมื่อองค์กรเข้าสู่สงครามใหม่ สิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกทำคือ การหาคนพนักงานใหม่ ๆ เข้ามา หรือการติดอาวุธใหม่ให้คนในองค์กร

“ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า reskill-upskill จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับสงครามใหม่ของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพราะต่างไม่มีใครรู้จักลูกค้าดีเท่ากับพนักงานที่ทำงานกับเรามาอย่างยาวนาน อย่างเอสซีจีที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ที่เราให้ความสำคัญกับการ reskill-upskill มากกว่าการลดคน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กร และประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

อันเป็นคำตอบของผู้บริหาร 6 องค์กรที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่ว่า “ทำไม” การพัฒนา “คน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และทำไมถึงต้องเป็น YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของ SEAC

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ