มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
จะว่าไปแล้วพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว ที่มีสภาพภูมิประเทศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ และยังสูงที่สุดของภาคอีสาน ในระดับ 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4-20 องศา

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะ “แมคาเดเมีย” จึงทำให้ “มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์” ภายใต้การดำเนินงานของ “บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล” ร่วมกับจังหวัดเลย กองทัพภาคที่ 2 และกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนปลูกแมคาเดเมีย สตรอว์เบอรี่ และมะเขือเทศให้กับบ้านบ่อเหมืองน้อย และบ้านห้วยน้ำผัก ในปี 2556 ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังได้จัดตั้งกองทุนแมคาเดเมียให้กับอำเภอนาแห้วอีกด้วย

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
โดยล่าสุด “มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์” จัดกิจกรรมส่งมอบต้นพันธุ์แมคาเดเมีย ภายใต้ “โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมอบพันธุ์แมคาเดเมียของปี 2562 จำนวน 6,447 ต้นให้กับชุมชนบ้านห้วยน้ำผัก และชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นปีที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรปลูกแมคาเดเมียกว่า 75 ครอบครัว และมีพื้นที่ปลูกเฉพาะอำเภอนาแห้ว รวม 7,000 ไร่ เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว และยังสนับสนุนเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อตนเองและผู้บริโภคอีกด้วย

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“วันทนีย์ จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่าในวันนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และต้องการขยายโครงการไปสู่บ้านเพื่อนบ้านใน ต.นาพึง และ ต.เหล่ากอหก ด้วยการมอบพันธุ์ต้นกล้าแมคาเดเมียเพิ่มเติมให้กับชุมชนบ้านนาปอ, บ้านห้วยน้ำผัก, บ้านนาลึ่ง, บ้านหัวนา, บ้านป่าก่อ, บ้านนาท่อน, บ้านเหล่ากอหก และบ้านนาก้าม จ.เลย มาร่วมเป็นสมาชิก ทั้งยังช่วยกันผลักดันให้ชุมชนในอำเภอนาแห้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
“โดยได้ศึกษาถึงปัญหาของชุมชน และให้การสนับสนุนพร้อมการแก้ไขอย่างตรงจุด ด้วยการใช้ทฤษฎีการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานคือระยะยาว และระยะสั้น เช่น การปลูกแมคาเดเมีย, สตรอว์เบอรี่ และมะเขือเทศ Snack Slim ปลอดสารพิษ ซึ่งแมคาเดเมียเป็นพืชระยะยาว กว่าจะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป ดังนั้น ในช่วงระหว่างรอผลผลิต ทางชุมชนจึงปลูกสตรอว์เบอรี่ และมะเขือเทศ Snack Slim ซึ่งเป็นพืชระยะสั้น เพราะจะได้เก็บผลผลิตไปพลาง ๆ ก่อน ทั้งยังเก็บได้ตลอดทั้งปี”

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“เรามุ่งหวังให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอาชีพหลัก มีรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนี้ ยังนำผลผลิตมาจำหน่ายในห้างท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และยังจัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลผลิตอีกด้วย”

มูลนิธิเตียงฯ ต่อยอดชุมชน สร้างงาน-สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังสนับสนุนการทำเกษตรแบบพอเพียง เพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มให้เกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ