ชวนไปเรียน เรื่องความยั่งยืนที่สวีเดน

คอลัมน์ CSR Talk

โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา

 

CSR Talk ฉบับนี้อยากจะแนะนำทุนอบรมด้านความยั่งยืนทุนหนึ่งจากประเทศสวีเดนค่ะ

ตัวดิฉันเองเคยมีประสบการณ์ไปอบรมมาเมื่อปี 2018 และรู้สึกประทับใจมาก ๆ จึงอยากมาแนะนำ เผื่อจะมีใครสนใจ เพราะกำลังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่ 24 ตุลาคมนี้ค่ะ

Swedish Institute Management Program Asia (SIMP Asia) คือชื่อของทุนนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้คือ การสร้างผู้นำที่มีความรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนวิถีแห่งความยั่งยืน โปรแกรมนี้เป็นของรัฐบาลสวีเดนที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ดังนั้น Swedish Institute Management Program จึงมีทั้งสำหรับ Asia, Northern Europe, และ Africa เป็นต้น

การสอนในโปรแกรมนี้มีหลากหลายวิธีค่ะ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ อาทิ การสร้างการเปลี่ยนแปลงจากคุณค่าของตัวเราหรือองค์กร, ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ด้านการเงินสำหรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้ว เรายังมีโอกาสได้นำเสนอแนวคิดเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้กับธุรกิจจริง ๆ และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจริง ๆ อีกด้วย

แต่โปรแกรมนี้ไม่ได้สอนเพียงหลักการดำเนินธุรกิจเท่านั้นนะคะ หากยังสอนให้เราเข้าใจตัวเอง กล้าลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเข้าใจตัวเอง และเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ในรุ่นที่ดิฉันไปนั้นเราได้ไปเดินป่าสัมผัสธรรมชาตินอกเมืองสตอกโฮล์ม ได้เล่น wheelchair basketball เพื่อเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องนั่งอยู่บนรถเข็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน (diversity and inclusion)

ทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อขึ้นภูเขาไฟ TAL ภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลก ได้ปั่นจักรยานไม้ไผ่ ชมเมืองมะนิลา กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เราสนุกและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ สำหรับการทำงานด้านความยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญที่สุดเราได้ในมุมมองของดิฉัน คือการได้วิธีคิด (mindset) ด้านการทำงานเพื่อความยั่งยืนที่ถูกต้องค่ะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก ๆ เลยทีเดียว ซึ่งปัจจัยหลักที่เน้นย้ำตลอดการเรียน คือ “การมีความรับผิดชอบ” ทั้งต่อตัวเองและต่อสังคม และเมื่อผู้ที่มีความรับผิดชอบมาอยู่ร่วมกันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

การได้ไปอยู่สตอกโฮล์มนาน 2 สัปดาห์ ทำให้เห็นว่าคนที่นั่นมีแนวคิดที่ผสมผสานเรื่องความยั่งยืนเข้าไปกับการมีชีวิตจริง ๆ นอกจากความประทับใจในรอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนสวีเดนแล้ว ยังประทับใจการใช้ชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้กับธรรมชาติ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วแม้ในเขตธุรกิจ การใช้ถุงผ้าและพกกระติกน้ำ กล่องข้าว เพื่อลดขยะ (สวีเดนเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าขยะเพื่อมาผลิตเชื้อเพลิง เพราะเขาสามารถบริหารจัดการเรื่องขยะได้ดีจนแทบไม่เหลือเลย) และก่อนทำอะไรจะนึกถึงผลกระทบต่อคนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำของตนเอง และจะพยายามหลีกเลี่ยง

เห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยที่สวีเดนได้รับการจัดให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศที่มีความยั่งยืนที่สุดของ RobecoSAM

นอกจากนี้ สิ่งที่ดิฉันได้สำหรับตัวเองคือการได้เดินออกจาก comfort zone ของตัวเอง ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยทำ จนทำให้เกิดความตระหนักรู้ในตัวเองว่าเราอยากมี และใช้ชีวิตแบบไหน เราอยากส่งต่อคุณค่าอะไรให้กับคนอื่น และที่สำคัญที่สุดยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติในเอเชียด้วยกันของเราทั้ง 6 ประเทศ (ไทย, จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และอินเดีย) ทีมวิทยากรและทีมงานชาวสวีเดน ถือเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกัน จนแน่นแฟ้นขึ้นตลอดระยะเวลา 3 อาทิตย์ที่ได้อยู่ด้วยกัน และคงอยู่ตลอดไป

โปรแกรมนี้แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ช่วงค่ะ และมีการ kick off 1 ครั้งก่อน เริ่มเรียน โดย kick off meeting จะเกิดขึ้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชีย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงเดือนมีนาคม จากนั้นจะเริ่มเรียน module 1 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นระยะเวลา 12 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม และจะกลับมาเจอกันเพื่อเรียน module 2 ณ ประเทศในเอเชีย ระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ

อ่านมาถึงตรงนี้หากใครสนใจอยากสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ขออย่าได้รีรอค่ะ ย้ำอีกครั้งว่าเปิดการรับสมัคร SIMP Asia 2020 ถึงวันที่ 24 ตุลาคมนี้ค่ะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้หลัก ๆ คือ คุณจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อและต้องการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปใช้ในธุรกิจ อายุระหว่าง 25-45 ปี เป็นคนไทย สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด และยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์จากโปรแกรมไปสู่คนอื่น ๆ ต่อไป ส่วนขั้นตอนการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเขียนผ่านใบสมัคร และการสัมภาษณ์ค่ะ

แม้ว่าโปรแกรมนี้จะไม่ได้เป็น full scholarship แต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเองมีไม่มากค่ะ คือค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป kickoff, และไปเรียน module 2, ค่าใช้จ่ายในเรื่องวีซ่า, ค่าอาหารบางมื้อ, ค่าเดินทางจากสนามบินไปที่พัก, และค่าประกันในการเดินทางนอกประเทศสวีเดนค่ะ ส่วนเรื่องค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปสวีเดน ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุระหว่างที่อยู่ในสวีเดน ทาง Swedish Institute จะเป็นผู้ดูแลค่ะ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งไว้ที่เว็บไซต์รับสมัครค่ะ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://si.se/en/apply/leadership-programmes/management-programme-asia/หรือสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ