พารากอน ฮอลล์ ทางเลือกจัดงานแบบรักษ์โลก

รอยัล พารากอน ฮอลล์

คอลัมน์ CSR Talk

ต้องยอมรับว่า “รอยัล พารากอน ฮอลล์” เป็นสถานที่จัดงานมาตรฐานระดับโลก ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเดินหน้ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสถานที่จัดงานให้เป็น “carbon neutral venue” เพื่อลดมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดงาน เป็นทางเลือกให้ผู้จัดที่ให้ความสำคัญกับการจัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบัน

“ทาลูน เทง” กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ระบุว่า รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด โดยเรื่องที่ถือเป็นไฮไลต์ในปีนี้ คือ การให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านแผนดำเนินการประเมิน carbon footprint (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การใช้ไฟฟ้า การใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ การใช้กระดาษ เป็นต้น ซึ่งการประเมินนี้จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งหาแนวทาง วิธีการชดเชยส่วนที่ปล่อยออกมา โดยได้ดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้มีค่าเท่ากับศูนย์ เพื่อให้รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นสถานที่จัดงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเรื่องนี้

Advertisement

และที่ผ่านมา รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดงานอีเวนต์ตามแนวทางลดสภาวะโลกร้อน และจนถึงตอนนี้เราสามารถลดการปล่อยปริมาณ carbon footprint ได้แล้วถึง 20,000 กว่า Kg.Co2e. หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดกว่า 3,000 ต้น

ส่วนกระบวนการต่าง ๆ ที่ทางรอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้นำมาใช้ภายใต้แนวคิด Low Carbon Footprint คือ เชิญชวนให้เดินทางโดยรถสาธารณะ ใช้วัสดุตกแต่งที่รีไซเคิลได้ ลดขยะที่เกิดจากการจัดงาน ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการใช้หลอด LED ลดการใช้กระดาษและพลาสติก ด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เหล่านี้ทำให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง ISO 20121 : 2012 Event Sustainability Management System

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Green Meeting จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงการเป็นสถานที่จัดงานที่มีระบบการบริหารการจัดงานประชุมอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

Advertisement

ขณะเดียวกัน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับประกาศนียบัตร Carbon Footprint for Organization จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

“ทาลูน เทง” กล่าวอีกว่า สิ่งที่เรากำลังทำถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อโลกใบนี้ที่กำลังเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน โดยได้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราให้เท่ากับศูนย์ และจากการดำเนินการสามารถคำนวณออกมาทำให้เรารู้ว่ากิจกรรมไหนขององค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ตรงนี้ทำให้วางแผนบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้ถูกทาง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนขององค์กรลงได้ อย่างการลดการใช้ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ ทำให้ลดต้นทุนในการซักผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ในปี 2018 ลดลงถึง 41% เมื่อเทียบกับปี 2017

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของรอยัล พารากอน ฮอลล์ จึงเป็นสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานระดับโลก ผ่านการรับรอง ISO และ TIS ที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และคงจุดแข็งเรื่องความปลอดภัย รวมถึงเป็นสถานที่จัดงานที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย ผ่าน location ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สะดวกในการเดินทางอีกด้วย

Advertisement