“ซีพี ออลล์” เล็งมอบทุน 1,000 ล้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2020

ซีพี ออลล์ จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563” (CP All Education Forum 2020) ดึงกูรูแวดวงการศึกษา-เทคโนโลยี-บันเทิง ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์-องค์ความรู้ ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งสานต่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสเยาวชนเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ

“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตการศึกษาไทย ปี 2020” ว่า ในปี 2563 หรือปี 2020 ถือเป็นประตูสำคัญในการก้าวเข้าสู่อีกทศวรรษหนึ่งของการศึกษาไทย โดยกระทรวงจะยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน บุคลากร หลักสูตร จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก

“โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาททุกด้านในชีวิตประจำวัน Coding จะกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนไทยในอนาคต จนถึงขั้นอาจจะต้องเป็นภาษาที่ 3 ถัดจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนาคตการศึกษาไทยปี 2020 จึงเป็นการวางรากฐานหลักสูตรด้าน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงเริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการสอนเยาวชน ขณะเดียวกันการเรียนแบบท่องจำจะไม่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต”

“กระทรวงฯ จะเดินหน้าเรื่อง Active Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในระดับชั้นประถมศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ ที่ได้พัฒนาแนวคิดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นรูปแบบ Work-based education ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง Active Learning เป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่ดีมาอย่างยาวนาน”

ด้าน “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference

“ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทและสถาบันการศึกษาในเครือข่ายได้พัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรคนดี คนเก่ง คนคุณภาพของสังคม ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Work-based education การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รวมแล้วกว่า 28,000 คน อีกทั้งยังได้จัดงาน CP All Education Forum 2020 ขึ้น เพื่อตอกย้ำนโยบายการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยได้เชิญวิทยากรจากหลากหลายวงการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา และยังมีการบรรยายหัวข้อใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง AI for Education, Learning Innovation and Education Platform ที่สถาบันการศึกษาควรรู้ และนำไปปรับใช้ได้ ซึ่งภายในงานมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน”

ด้าน “กมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์” วิทยากรด้านการเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งไร่แสงสกุลรุ่ง จ.กาญจนบุรี อดีตนักศึกษาที่ได้รับทุนจากซีพี ออลล์ กล่าวว่า การเรียนแบบ Work-based education ถือเป็นรูปแบบการเรียนที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคต เพราะการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงาน จะเพิ่มทักษะการประยุกต์องค์ความรู้และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

“อย่างตัวดิฉันเองที่สามารถนำความรู้ด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งที่เรียนมา ผสานกับประสบการณ์การทำงานในฝ่ายผลิตและจัดซื้อ มาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมของครอบครัวที่บ้านเกิดใน จ.กาญจนบุรี และได้สานต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไร่แสงสกุลรุ่ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้บริหารจัดการไร่อย่างมืออาชีพ เพาะปลูกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกจัดจำหน่าย สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนรับหน้าที่วิทยากรอาสา แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรไทยผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯ และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท โดยในปีการศึกษา 2563 จะมีการมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ