สปส. ให้เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี 63 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 – 31 มี.ค.63

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือผู้ประกันตนที่สนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่

ในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังแนะนำผู้ประกันตนในกรณีไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงทุกครั้งเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล

กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง และที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ