ผู้ประกันตนฟังทางนี้! ประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาลปี 63 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 – 31 มี.ค.63

ผู้ประกันตนฟังทางนี้! ประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาลปี 63 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 – 31 มี.ค.63

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือผู้ประกันตนที่สนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งว่า ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้ประกันตนฟังทางนี้! ประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาลปี 63 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 – 31 มี.ค.63 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังแนะนำผู้ประกันตนในกรณีไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงทุกครั้งเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง และที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ