คบต.เตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน ม.83 ตาม พ.ร.ก.ประมง 58 2 รอบ แก้ปัญหาแรงงานประมงขาด

คบต.เตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน ม.83 ตาม พ.ร.ก.ประมง 58 2 รอบ แก้ปัญหาแรงงานประมงขาด รอบแรก เริ่ม ม.ค.63 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เผยกรอบการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานภาคประมงทะเลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ คือ เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มมกราคม 2563 – มีนาคม 2563

และรอบที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มกรกฎาคม 2563– กันยายน 2563 และแรงงานดังกล่าวต้องเป็นคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไม่หมดอายุ ทั้งนี้ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

“ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2562 ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคประมง โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 รวมทั้งกรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยประเด็นที่พิจารณา มีดังนี้

1) กรอบการดำเนินการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 มีระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 และ เว้นอีก 3 เดือน รอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563

2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลโดย ใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 คือต้องเป็นคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ

“การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลนี้ เป็นหนึ่งในเรื่องสืบเนื่องที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของชาวประมง 22 จังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจะนำผลที่ได้จากการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประเทศไทยถือเป็นผู้นำภาคประมงที่สำคัญรายหนึ่งของโลก ในแต่ละปีมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประมงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันแรงงานภาคประมงมีไม่เพียงพอและคนไทยเองไม่นิยมทำอาชีพนี้ จึงจำเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ประกอบการประมง”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ