เงินเดือนงานระยะสั้นปี’63 การตลาด-บริการลูกค้า-บัญชี “มาแรง”

ต้องยอมรับว่า กลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล (millennials) หรือ เจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ที่เกิดในช่วงปี 2523-2543 เป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลก และในอนาคตต่อไป กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายนี้มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่น

สำหรับประเทศไทย กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีประมาณ 21 ล้านคน ทำให้การดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานของคนกลุ่มดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานระยะสั้นประเภทต่าง ๆ และบางกลุ่มยังเลือกการผสมผสานรูปแบบการทำงาน ทั้งแบบงานประจำ ควบคู่กับงานพาร์ตไทม์ จึงเกิดลักษณะงานที่เรียกว่า GIG (GIG economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ทำงานรับงานเป็นครั้ง ๆ ตามความต้องการ (on demand) ทำแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลา และมีความเป็นอิสระ ตามความสมัครใจ ซึ่งจะไม่เหมือนการทำงานแบบดั้งเดิมของการเป็นลูกจ้างบริษัท

และด้วยกระแสของการจ้างงานระยะสั้น แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จึงได้ทำการสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019-2020 จากกลุ่มลูกค้าจำนวน 325 ราย ในส่วนของการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น พร้อมกับคำถามว่า การทำงานระยะสั้นตอบโจทย์ และฉีกกฎการทำงานยุคนี้ได้จริงหรือ ความมั่นคงมีไหม ทำอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนสูง และทักษะ (skill) สำคัญเพียงใด แล้วทำไมจึงเลือกทำงานในรูปแบบงานระยะสั้นมากกว่าการทำงานประจำ

“สุธิดา กาญจนกันติกุล” ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019-2020 ในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น ตั้งแต่งานรายวัน รายเดือน รวมถึงกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และข้อมูลเงินเดือนนี้จะอิงจากประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสายงาน พบว่า สายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (data analyst) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000-35,000 บาท ตำแหน่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-25,000 บาท ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (business development) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-25,000 บาท และตำแหน่งอีเวนต์มาร์เก็ตติ้ง,มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000-25,000 บาท

สายงานด้านการให้บริการลูกค้า (customer service) เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องมีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000-20,000 บาท คอลเซ็นเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000-35,000 บาท และในส่วนของพนักงานต้อนรับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-25,000 บาท

“สุธิดา” กล่าวอีกว่า สายงานด้านบัญชีและการเงิน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี (audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000-30,000 บาท และตำแหน่งไฟแนนซ์-บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000-40,000 บาท ส่วนสายงานด้านบุคคล (HR) เป็นอีกหนึ่งในสายงานที่สามารถทำงานในรูปแบบงานระยะสั้น ตำแหน่งฝ่ายบุคคล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000-25,000 บาท

ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000-30,000 บาทสายงานด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ มีการใช้รูปแบบการจ้างงานระยะสั้นด้วย โดยมีตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ตำแหน่งงานในส่วนแพ็กสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท

ส่วนพนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000 บาทต่อเดือน และสายอาชีพทางด้านผู้เชี่ยวชาญ technical ซึ่งมีตำแหน่งหลากหลาย อาทิ computer, telecommunication technician มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท


ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย (network engineer) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท project engineer, computer and systems engineer มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มงานที่ใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่หลายองค์กรใช้การจ้างงานแบบระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีผู้บริหาร หรือต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติ โดยเฉพาะทักษะภาษาจีน และญี่ปุ่น ถือเป็น 2 ภาษาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ซึ่งจากผลสำรวจระบุว่า แรงงานงานนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาทต่อวัน เลยทีเดียว

ถึงตรงนี้ “สุธิดา” บอกว่า แนวโน้มแรงงานในยุคนี้มีรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่เติบโต และมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้ อีกทั้งบางกลุ่มยังเลือกทำงานแบบผสมผสาน ทั้งงานประจำและงานระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัด โดยสามารถทำงานทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจ็กต์ ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือบางกลุ่มมีระยะเวลามากกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบงาน ที่สำคัญ ยังสะท้อนถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงานประจำ

“เราหวังว่าข้อมูลแนวโน้มและทิศทางแรงงาน ในปี 2019-2020 นี้ จะเป็นแนวทางและการเตรียมตัวให้กับผู้ใช้แรงงาน ทั้งยังต้องเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ สร้างทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรักษาความมั่นคงในชีวิตต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ