“SCBLIFE” หนุนพนักงาน ดูแลสุขภาพ-ทำความดีเพื่อสังคม

การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เปรียบเสมือนมีสินทรัพย์คุณภาพอยู่กับตัว ทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่งคั่ง แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จนนำพาความสุขมาให้ชีวิต ฉะนั้น การมีสุขภาพที่ดีจึงหมายถึงการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE บริษัทในเครือ FWD Group จึงมุ่งส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการปลูกฝังพนักงานภายในองค์กรให้ตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม และขยายต่อยอดสู่สังคมภายนอก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมร่วมกัน โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานภายในองค์กร ภายใต้แคมเปญ “Let”s Talk Health” และกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้แคมเปญ “Let”s Charity” ที่จัดขึ้นควบคู่กันไปตลอดทั้งปี

ภายใต้แนวคิด “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต” หรือ “The Greatest Wealth is Health”

ทั้งนั้นเพราะ “SCBLIFE” เชื่อว่าสุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรมากที่สุด ถ้าพนักงานสุขภาพดี
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ก็จะสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและสังคมตามมา บริษัทจึงมุ่งจุดประกายให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น จนสามารถสร้างสรรค์และส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับสังคมและผู้ด้อยโอกาสได้ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ “SCBLIFE” จึงจัดกิจกรรม “Let”s Talk Health” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในรูปแบบ knowledge learning โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดพลังที่จะเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานเข้าใจความเสี่ยง และภาวะโรคที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเวิร์กช็อปการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และเทคนิคการออกกำลังกาย

ขณะเดียวกันบริษัทยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยต่อยอดให้ครอบครัวของพนักงานได้มีส่วนร่วมด้วย เพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยล่าสุดได้ชวนพนักงานและครอบครัวร่วมสนับสนุนงานเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 (CRA Charity Run 2019) จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ รวมถึงร่วมสมทบบริจาคให้แก่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ปิติกัลยา เหลี่ยมศิริวัฒนา” ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนบัญชีและการเงิน หนึ่งในพนักงาน SCBLIFE ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร คำกล่าวที่ว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐยังคงใช้ได้เสมอ การที่เรามีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ร่างกายเรามีพลังต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามา และพร้อมจะทำงานทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จ ดิฉันดีใจและภูมิใจที่องค์กรให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และยังส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วย กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังได้ทำบุญช่วยเหลือสังคมร่วมกับบริษัท และการออกมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวเช่นนี้ยังเป็นการสร้างสายใยในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Let”s Talk Health” แล้ว ตลอดปี 2562 SCBLIFE ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ผ่านแคมเปญ “Let”s Charity” จัดกิจกรรมสร้างความสุขที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันตามหลักสุขภาพของ สสส. การแสดงมายากล และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส

“เกียรติศักดิ์ ไตรสุนทร” เจ้าหน้าที่บริหารส่วน contact center พนักงานจิตอาสาจากฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ SCBLIFE กล่าวว่าผมเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิ่ง รวมถึงงานจิตอาสาต่าง ๆ อย่างกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ผู้พิการครั้งที่ผ่านมา ผมและเพื่อน ๆ ในแผนกยังร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพิ่มเติมให้กับน้อง ๆ พวกเราอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็ก ๆ ให้กับน้อง ๆ และช่วยเหลือสังคม

“ผมประทับใจที่บริษัทไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีสุขภาพกายใจที่ดีพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าไปพร้อมกับองค์กร แต่ยังต่อยอดไปสู่สังคมภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ และผมก็อยากให้มีกิจกรรมเหล่านี้ทุกปี”

เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต “SCBLIFE” จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและสุขภาพดีให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และส่งต่อความสุขและสุขภาพดีไปสู่ลูกค้าและสังคมภายนอกได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ