โมเดล “SG Clean” ภารกิจสู้โควิด-19 เพื่อประชาชน

คอลัมน์ CSR Talk

ไม่นานผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (ICA) มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพ และวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว ณ ด่านตรวจทุกแห่ง ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

นอกเหนือจากมาตรการควบคุมบริเวณเขตแดนแล้ว ด่านที่สองของการป้องกันคือ การระบุตัว และคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อไวรัส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งในงบประมาณนี้ เงินจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ ได้ถูกจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เพื่อรับมือและเยียวยากรณีเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุด ณ ตอนนี้ บุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ได้ถูกแยกตัวเพื่อติดตามอาการ และผู้ใกล้ชิดก็ได้ถูกกักตัวอยู่ตามสถานที่ที่ภาครัฐได้กำหนดไว้

ผลเช่นนี้ จึงทำให้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) จึงประกาศเปิดตัวแคมเปญ “SG Clean” เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาสุขอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับการรักษาสุขอนามัยที่ดีในระดับประเทศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ESG), สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECDA), การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB), กระทรวงศึกษาธิการ (MOE), กระทรวงคมนาคม (MOT) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ในการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศให้ร่วมยึดหลักปฏิบัติสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญ “SG Clean”

ภายใต้แคมเปญนี้ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ “SG Clean” จะถูกนำไปมอบให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์อาหาร สถานีขนส่งสาธารณะ อย่างสถานีรถไฟ หรือจุดเปลี่ยนรถประจำทาง, โรงเรียนอนุบาล, สถานศึกษา, สถานที่ราชการ, โรงแรม, สถานที่จัดประชุม, สถานที่ท่องเที่ยว, ท่าเรือ, อาคารสนามบิน, รีสอร์ตแบบครบวงจร, ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ

โดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านความสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งปรับมาให้เหมาะสมต่อความต้องการและวิธีดำเนินงานของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งก่อนที่จะได้เครื่องหมายรับรอง “SG Clean” สถานที่นั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กร หรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลความสะอาด และรักษาสุขอนามัยอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ

กล่าวกันว่าโปรแกรมการรับรองนี้จะเริ่มนำมาใช้กับองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างดีที่สุด ทั้งนั้น เพื่อสร้างนิสัยการรักษาสุขอนามัยที่ดี ทั้งส่วนบุคคลและในสถานที่สาธารณะ

สำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขในระยะยาว จึงไม่ใช่แค่การเตรียมรับมือวิกฤตในปัจจุบัน แต่เป็นการปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาด และสุขอนามัยในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้จะล่วงพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ สนามบินสิงคโปร์ชางงี และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น

– สนามบินนานาชาติชางงี มีการเพิ่มจุดวางเจลทำความสะอาดมือกว่า 50% ทั่วทั้ง 4 อาคาร เช่น หลังผ่านเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกและขาเข้า บนเสา และบริเวณอื่น ๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น

– ศูนย์การค้า Jewel Changi Airport มีจุดตรวจคัดกรอง ณ ทางเข้าห้าง ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งสำหรับพนักงานและผู้เข้าใช้บริการทุกคน อีกทั้งยังมีเจลทำความสะอาดมือให้บริการตามจุดสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกโซน Canopy Park และเครื่องเล่นสันทนาการอื่น ๆ รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการลูกค้าทั้งหมด

– มารีน่า เบย์ แซนด์ส ได้เพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณ รวมถึงบริเวณทางเข้าออกในส่วนของโรงแรม และร้านค้า นอกจากนี้ ยังปิดทางเข้าออกโซน The Shoppes บางส่วนเพื่อให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิได้สะดวกขึ้น

– รีสอร์ตเวิลด์ เซ็นโทซ่า ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ถึง 700% ทั้งในบริเวณโรงแรม และพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น บนโต๊ะเคาน์เตอร์ และบริการรถรับส่งของโรงแรม) เครื่องเล่นต่าง ๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคการท่องเที่ยว และเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ในขณะนี้ หรือผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ โดย STB จะมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวต่อการวางแผนเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบัน และ STB ยังเผยแพร่คำแนะนำในการรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งบนเว็บไซต์ และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg)

จึงนับเป็นภารกิจ “SG Clean” ที่นานาประเทศควรนำไปปรับใช้กับประเทศของตนเองบ้าง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ