ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชน แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564

ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร โรงยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานจัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน ว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี พ.ศ.2564 โดยสถานพยาบาลเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา กับสำนักงานประกันสังคม สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ในท้องที่ ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

และสามารถดูข้อมูลเอกสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้การเปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมทุกปี นอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจะช่วยรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันทั้งด้านการให้บริการและคุณภาพในการรักษาพยาบาล แก่ผู้ประกันตนอีกด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ