ปั้นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ก.แรงงาน ช่วยคนว่างงาน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือ SEAC เปิดคอร์สออนไลน์เรียนฟรี ช่วยคนว่างงานช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พัฒนาทักษะสำคัญสำหรับเศรษฐกิจในอนาคตหลังวิกฤต  โควิด-19

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. ร่วมกับ SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning) จาก YournextU เพิ่มทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 2 กรณี คือ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน เช่น ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการทำตลาดออนไลน์ และการสร้างทักษะสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI ซึ่งในความร่วมมือนี้จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้พัฒนาตนเอง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรหรือพัฒนาช่องทางการทำธุรกิจส่วนตัวได้เช่นกัน 

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรการเรียนออนไลน์ดังกล่าวมีมากกว่า 30 หลักสูตรตามมาตรฐานสากล อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร (AI & Machine Learning), หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และกระบวนการหาองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Science) เป็นต้น และยังมีคอร์สเรียนออนไลน์อีกกว่า 200 วิชาที่ครอบคลุม 9 หมวดทักษะที่สำคัญของคนทำงานในยุค Digital Technology และการทำธุรกิจแบบออนไลน์ เช่น (1) ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creativity & Innovation) (2) ทักษะการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ (Management and Leadership) (3) การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้า (Shifting Mindset) (4) การขายและการทำการตลาด (Sales and Marketing) (5) ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

Advertisement

(6) ทักษะการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Agile Academy) (7) ทักษะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product, Process and Project Management) (8) ทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ (Influencing Skills) (9) ทักษะการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับโอกาสเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือนจริง ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมให้อีกด้วย

ด้านนางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามพันธกิจ EMPOWER LIVING เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้คนไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ นี้ เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับโลกให้กับพี่น้องคนไทย จึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมปรับ-เปลี่ยน-เพิ่มทักษะการทำงานที่จำเป็นไปด้วยกัน” 

สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ eit.dsd.go.th/regis2 หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035

“เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานและประกอบอาชีพในอนาคต เสริมความแกร่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกิจ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว”