“แสนสิริ” ชูจัดการขยะ มอบความรู้สู้ไวรัสโควิด-19

คอลัมน์ CSR Talk

ต้องยอมรับว่า แสนสิริชูการจัดการขยะติดเชื้อเป็น new normal ด้าน waste management ในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ทั้งยังเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืนของวงการอสังหาฯไทย นอกจากนั้น ยังพร้อมเดินหน้าเพิ่มถังขยะติดเชื้อในโครงการ และจัดมาตรการเข้มส่งต่อขยะติดเชื้อยังกรมควบคุมมลพิษ หลังคาดการณ์จะมีขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วต่อเดือนมากกว่า 110,000 ชิ้น ใน T77 Community หรือรวมกว่า 2 ล้านชิ้นในโครงการแสนสิริทั่วประเทศ

ที่สำคัญตอนนี้คนวัยทำงานต่าง work from home และอยู่บ้านมากขึ้น จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้มีการทิ้งกล่องพลาสติก, ถุงพลาสติก และกระป๋องที่เกิดจาก food delivery เพิ่มขึ้นถึง 1 หมื่นกิโลกรัมต่อเดือน ใน T77 Community การจัดการขยะและรีไซเคิลอย่างถูกต้องจึงจำเป็นเพื่อลดการสร้างมลพิษสู่โลก

ผลเช่นนี้จึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาแสนสิริจึงเตรียมยกระดับ Sansiri Green Mission สู่ Sansiri Sustainability โดยหลังจากทำไปเพียงปีเดียวสามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จากเป้าหมายรวม 3 ปี ดังนั้น ในปี 2020 จึงคาดว่าภารกิจ waste management น่าจะครอบคลุมในโครงการ, องค์กร และไซต์ก่อสร้างมากขึ้น

“จริยา จันทร์เจิดศักดิ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายองค์กรออกนโยบาย work from home และคนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้จำนวนขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจาก food delivery เพิ่มขึ้นถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นรีไซเคิลประเภทพลาสติก และกระป๋องอะลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 หมื่นกิโลกรัมต่อเดือน

“ดังนั้น แสนสิริในฐานะผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดมาตรการจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล และให้ความรู้ลูกบ้านครอบครัวแสนสิริเพื่อให้คัดแยกรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งด่วน จากนั้นรีไซเคิลจะถูกส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการก่อเกิดมลพิษสู่โลก ขณะที่ขยะเศษอาหารจะถูกนำมาคัดแยกและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วย food waste machine เพื่อลดขยะให้มากที่สุด”

นอกจากนั้น แสนสิริยังเตรียมเซต new normal ใหม่ของการจัดการขยะในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทยที่มีมาตรการยกระดับการจัดการขยะติดเชื้ออย่างเป็นรูปธรรม หลังพบว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ 55,000 ชิ้น ใน T77 Community และคาดการณ์ว่าจะพุ่งถึง 110,000 ชิ้นในเดือนเมษายน หรือคิดเป็นกว่า 2 ล้านชิ้นในโครงการแสนสิริทั่วประเทศในช่วงการระบาดของโควิด-19

โดยแสนสิริผนึกบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยกระดับมาตรการเข้มข้นเพื่อจัดการขยะติดเชื้อช่วงโควิด-19 อย่างจริงจัง เริ่มต้นจากแนะนำวิธีจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ถูกต้องกับลูกบ้าน และจัด training โดยกรมควบคุมมลพิษให้กับนิติบุคคล เพื่อการจัดการขยะติดเชื้ออย่างรัดกุม ก่อนจะนำส่งให้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานภาครัฐนำไปจัดการอย่างปลอดภัยต่อไป

“ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตได้ นอกจากการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชะลอขยะไปสู่ landfill ให้น้อยที่สุดแล้ว เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นช่วงโควิด-19 จึงเพิ่มหน้ากากอนามัยใช้แล้ว และขยะจากลูกบ้านกักตัวเป็นขยะคัดแยกประเภทติดเชื้อ พร้อมวางมาตรการจัดการให้เป็น new normal ด้าน waste management ในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ เพื่อเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะอย่างปลอดภัยและยั่งยืนของวงการอสังหาฯไทย”

Advertisement

“จริยา” กล่าวถึงโครงการ Sansiri Green Mission ว่า หลังจากประกาศเป้าหมายสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2019 แสนสิริยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปแล้วกว่า 1,917 ตัน หรือกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของเป้าที่วางไว้ทั้งหมด 3 ปี

“โดยวางจุดยืนชัดเจนที่เน้นการลดและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของลูกบ้านอย่างจริงจัง เพื่อค้นหาแนวทางการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับลูกบ้าน เริ่มต้นจากลดการใช้ขวดพลาสติกในองค์กรถึง 900,000 ขวด หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าสีเขียว 70 ไร่ และเปลี่ยนจากการแจกน้ำดื่มในขวดพลาสติกเป็นการเสิร์ฟน้ำอินฟิวส์คู่กับแก้วกระดาษที่เซลส์แกลเลอรี่”

“ที่สำคัญเรายังจับมือบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาทดลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างพฤติกรรมการแยกขยะของลูกบ้านใน T77 Community เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับใช้ร่วมกับผลการศึกษาของแสนสิริในการออกแบบห้องพักขยะและถังขยะรูปแบบใหม่ในทุกโครงการแนวสูงที่จะแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป นอกจากนั้น แสนสิริยังจับมือร่วมกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ นำร่องคัดแยกขยะรีไซเคิลมากถึง 16 ตัน หรือเทียบเท่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 11.6 ตัน ใน 29 โครงการอีกด้วย”

“จริยา” กล่าวสรุปตอนท้ายว่า ปีนี้แสนสิริยังเตรียมยกระดับ Sansiri Green Mission สู่ Sansiri Sustainability เพื่อขยายผลสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกด้านมากยิ่งขึ้น โดยจะรุกภารกิจด้าน waste management เป็นหลัก ทั้งยังผลักดันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งในโครงการที่อยู่อาศัย องค์กร และไซต์ก่อสร้างอีกด้วย