SEAC ส่งคอร์สเรียนออนไลน์ 300 หลักสูตร ให้คนว่างงานเรียนฟรี

SEAC (เอสอีเอซี) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 300 หลักสูตร ให้กับคนไทยกว่า 10,000 คน ทั้ง คนทำงาน กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่ขาดรายได้ให้ได้รีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) ผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU เรียนฟรีในระยะเวลา 1 เดือน อัดแน่นกับบทเรียนที่คัดมาแล้วว่าจำเป็นต่อโอกาสในการทำงาน เตรียมความพร้อมหลังวิกฤต โควิด-19

“อริญญา เถลิงศรี” กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจและคนว่างงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมกระจายไปทุกกลุ่มธุรกิจ จากการประเมินของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ อาจมีแรงงานตกงานถึง 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด นอกจากนั้นจากสถิติของ World Economic Forum พบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ อาจทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกงาน ดังนั้น โลกของการทำงานในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดย SEAC มองว่า COVID-19 จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง หมายความว่า “อะไรก็ตามที่เราเคยรู้เคยปฏิบัติกันมาอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมไปถึง การหาความรู้ในหลายๆ ด้านจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากขึ้น”

SEAC จึงเดินหน้าตอกย้ำพันธกิจ EMPOWER LIVING พัฒนา และยกระดับความรู้ความสามารถผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสให้คนไทยได้เติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยส่วนหนึ่งของความตั้งใจของเรานั้นก่อให้เกิดโครงการล่าสุดที่ SEAC ได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 300 หลักสูตร ผ่านทางโมเดล YourNextU พร้อมทั้งคลาสพิเศษที่ช่วยถอดบทเรียนและถามตอบอย่างใกล้ชิดกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างเรียนฟรีได้ไม่จำกัดวิชาตลอดระยะเวลา 1 เดือน ครบทุกทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะในการประกอบอาชีพแบบเร่งด่วน หรือกลุ่มทักษะสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานให้ได้ไปต่อ และไปได้ไกลกว่าเดิม

“ธวัช เบญจาทิกุล” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในความร่วมมือนี้จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างได้พัฒนาตนเอง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรหรือพัฒนาช่องทางการทำธุรกิจส่วนตัวได้เช่นกัน

โดยโครงการนี้ SEAC คัดสรรมากว่า 300 หลักสูตรตามมาตรฐานสากล ครบทุกกลุ่มทักษะ สอดคล้องกลุ่มงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) ที่เน้นสร้างรายได้ให้แก่คนไทย เช่น

– การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักร (AI & Machine Learning)

– การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และกระบวนการหาองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data & Data Science)

– การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

– ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creativity & Innovation)

– การบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ (Management and Leadership)

– การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อสร้างความก้าวหน้า (Shifting Mindset)

– การขายและการทำการตลาด (Sales and Marketing)

– ทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

– ทักษะการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Agile Academy)

– ทักษะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product, Process and Project Management)

– การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ (Influencing Skills)

– การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management)

สำหรับกลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ