เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดจุดกำจัดขยะวันสิ่งแวดล้อมโลก

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

คอลัมน์ CSR Talk

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น green retail แห่งแรกของประเทศไทย ต่างขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง หลังขยะพลาสติกเพิ่มปริมาณขึ้น และจากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จึงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี)

สำหรับปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปักธงโครงการ The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ควบคู่การสนับสนุนกรุงเทพมหานครตามแนวคิด “ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง” เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

“วรลักษณ์ ตุลาภรณ์” ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บอกว่าเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำร่องการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use plastic) ที่กูร์เมต์มาร์เก็ตทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา และได้ขานรับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To Plastic Bags” ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563“นอกจากนั้น เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังขยายผลการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไปทั้งห้างสรรพสินค้า และกูร์เมต์มาร์เก็ตในเครือทุกสาขา หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และยังผลให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% (เพิ่มจาก 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน) จากบริการอาหารส่งถึงที่”

“ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในวันสิ่งแวดล้อมโลก เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงเปิดตัวโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point” จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) โดยขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) บูรณาการความร่วมมือกับโครงการ “มือวิเศษ x วน”, โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งจุด “Plastic Drop Point” ที่ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์”

“โดยจะมีการเพิ่มจุดรับพลาสติกสะอาดที่เดอะมอลล์ทุกสาขาภายในเดือนมิถุนายนนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการบริจาคพลาสติกสะอาดจำนวนมาก สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น M Card ได้อีกด้วย”

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2563 ภายใต้แนวคิด Time For Nature “ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง” เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน เน้นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มร่มเงา และลดการใช้พลังงาน ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ นิทรรศการปลูกปัญญาด้วยศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน, นิทรรศการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ฯลฯ รวมถึงการจัดประกวดสุดยอด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยผลงานที่ได้รับเลือกจะนำไปพัฒนา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

ที่ผ่านมาบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินนโยบายสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาคาร จนได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2558-2562 นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียวกรีนรูฟ โปรเจค (Green Roof Project) หรือสวนบนหลังคาช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับพนักงานได้รับประทาน รวมถึงโครงการ การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานต่อผ่านระบบ flush valve ของห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ลานพื้นลานจอดรถ เป็นต้น


ดังนั้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนรณรงค์นำขยะพลาสติกที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาส่งมอบได้ที่จุดบริการ Plastic Drop Point ที่ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และเดอะมอลล์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ