จุดยืน “เต็ดตรา แพ้ค” ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ต้องยอมรับว่า เต็ดตรา แพ้ค ออกมาตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิตลอดทั้งห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเป็นศูนย์ ภายในปี 2593เพื่อต่อยอดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในการดำเนินงานของบริษัทเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

ที่สำคัญ เต็ดตรา แพ้ค ยังกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามแผนงานของ science based targets (SBT) โดยจะครอบคลุมทั้งขอบเขตการดำเนินงานที่ 1, 2 และ 3

นอกจากนั้น เต็ดตรา แพ้ค ยังก่อกำเนิดจากแนวคิดที่ว่า “บรรจุภัณฑ์” ควรจะมีมูลค่ามากกว่าราคาของตัวเอง โดยยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2542 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในแต่ละปี ทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยองค์กรอิสระมาตั้งแต่ปี 2556

ลาร์ส ฮอล์มควิสต์

“ลาร์ส ฮอล์มควิสต์” รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และการดำเนินงานฝ่ายขาย บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่าเราบรรลุเป้าหมายการปกป้องสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มกำหนดเป้าหมายแรกในปี 2545 และอีกครั้งในปี 2548 และเรากำลังจะบรรลุเป้าหมายในปี 2563 ที่ตั้งเอาไว้

“โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา เราเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยแผนงาน science based targets (SBT)และเมื่อเร็ว ๆ นี้เรายังเข้าร่วมกับองค์กรEuropean Alliance for Green Recoveryซึ่งเป็นแผนงานแรกของขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (pan-European) ที่ครอบคลุมทั่วทวีปยุโรปในการขับเคลื่อนโซลูชั่นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังภาวะวิกฤต”

“วันนี้จึงนับเป็นอีกครั้งที่เราก้าวมาเป็นผู้นำในการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนการผลิตขององค์กรและห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรของเราทั้งหมด เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ ต้องการความทุ่มเทร่วมมือกันอย่างเต็มที่จากพวกเราทุกคน”

“ทั้งนั้นเพราะเต็ดตรา แพ้ค จัดลำดับความสำคัญกับการทำงานหลัก 4 ด้านเพื่อให้บรรลุภารกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทภายในปี 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ตลอดทั้งห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในปี 2593 ผ่านการใช้วิธีการต่าง ๆ ทั้งการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการใช้พลังงาน การจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ถือประโยชน์ภาคส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เพื่อลดอัตราการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญ การเร่งพัฒนาระบบเครื่องจักร และกลุ่มบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ ตลอดจนการพัฒนาวงจรของกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน”

“ลาร์ส ฮอล์มควิสต์” กล่าวต่อว่าเมื่อ 10 ปีก่อน เราตั้งเป้าหมายเพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกในปี 2563 โดยการปรับการทำงานตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรของเรานับตั้งแต่ปี 2553 ไปพร้อม ๆ กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเป้าหมายนี้ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง12 ล้านตันจนถึงวันนี้

“ทั้งนั้นเพราะเราเชื่อว่าความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย การนำเสนอความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคม รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือของเรากับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ของการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราดำเนินงานอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ของเราไปได้ นอกจากนั้น เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ยังเข้าร่วมในเป้าหมายระดับโลก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพรินต์ และยังมีส่วนร่วมในแผนงานอื่น ๆ อีกมากมายในการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รวมถึงการจัดซื้อพลังงานจากหน่วยงานที่ได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนนานาชาติ (international renewable energy certificates-I-RECs)”

“โดยเต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับโกลด์สแตนดาร์ด (gold standard) จาก I-RECs และโรงงานการผลิตของเราในจังหวัดระยองติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานทั้ง 4 หลัง ซึ่งสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1,350 เมกะวัตต์-ชั่วโมงในแต่ละปี”

จึงทำให้เต็ดตรา แพ้ค ถูกยอมรับอย่างกว้างขวาง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ