High Performance Organization

การบริหารงานบุคคล
คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

เมื่อสัปดาห์ก่อน ผมไปบันทึกเทปวิดีโอบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารคนและบริหารองค์กรสำหรับหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่จัดให้กับผู้ประกอบการนำไปศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงานและกิจการ

หนึ่งในหัวข้อที่บรรยาย คือ “How to become a High Performance Organization” แปลเป็นไทยได้ความหมายว่า “แนวทางในการทำให้เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีผลประกอบการดี”

อันที่จริง high performance organization (HPO) เป็นแนวคิดมาจากฝั่งตะวันตก องค์กรใหญ่ ๆ ในประเทศไทย อย่างเช่น ปตท. ก็เคยนำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรจนประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

แต่สำหรับกิจการเล็ก ๆ อย่าง SMEs ในบ้านเรา การจะทำตามที่ฝรั่งแนะนำทั้งหมดก็คงยาก ผมจึงขอนำหลักการบางอย่างมาประยุกต์ ร่วมกับประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาให้กับหลาย ๆ องค์กรได้ออกมา 7 ปัจจัย ที่จะสามารถช่วยให้องค์กรเป็น HPO ได้ ประกอบไปด้วย

1.leadership – การมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้นำ ในระดับเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกขององค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมี

2.right people – เมื่อได้ผู้นำที่มีคุณภาพแล้ว ก็จำเป็นต้องมีพนักงาน หรือบุคลากรที่ใช่สำหรับองค์กรด้วย ผู้นำต้องสามารถสรรหาคนเก่ง คนดี มีความสามารถ เข้ามาสู่องค์กร และต้องรู้จักใช้ประโยชน์ รวมทั้งรักษาบุคคลเหล่านี้ไว้ให้อยู่นาน ๆ

3.focus – ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีโฟกัสในเรื่องที่ถนัด หรือมีความชำนาญเชี่ยวชาญจริง ไม่สะเปะสะปะ ทำไปซะทุกอย่าง ไม่เช่นนั้นอาจตายเหมือนกับหลาย ๆ บริษัทที่ขยายกิจการไปทำสิ่งที่ไม่เก่ง จนในที่สุดก็สะดุดขาตัวเอง ล้มลง

4.feedback mechanism – มีกลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับ หรือเสียงสะท้อน ทั้งจากลูกค้า พนักงาน ผู้ใช้บริการ และชุมชนรอบด้าน เพื่อนำมาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.culture of discipline -วัฒนธรรมในการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าวิสัยทัศน์จะงดงามเพียงใด กลยุทธ์จะอลังการขนาดไหน ถ้าวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อการเดินหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ โอกาสเห็นผลสัมฤทธิ์ก็ยากเต็มที

“ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์” กูรูด้านการบริหารผู้ล่วงลับ ได้กล่าวเปรียบเปรยไว้ชัดเจนว่า…วัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า วัฒนธรรมที่สำคัญ และจำเป็นต้องสร้างให้มีขึ้นเพื่อความสำเร็จขององค์กร คือ วัฒนธรรมที่เน้นเรื่องความมีวินัย รับปากแล้วทำตรงต่อเวลา ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และลงมือทำอย่างสุดความสามารถ แม้บางเรื่องอาจไม่เห็นด้วยก็ตาม

6.technology to accelerate success – มีและใช้เทคโนโลยี เพื่อเร่งความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่แค่มีเทคโนโลยีเพียงเพราะเห็นคนอื่นเขามีกัน หรือไหลไปตามกระแส ใครบอกว่าอะไรดี ก็ต้องมีตามเขา เข้าข่ายเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

7.agility – ปัจจัยสุดท้าย แต่ไม่ใช่เพราะมีความสำคัญน้อยที่สุด คือ การมีความว่องไวปราดเปรียวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ยืดยาด อืดอาด ชักช้า ต้องปรับตัวได้เร็ว ลงมือเปลี่ยนแปลงก่อนจะถูกสถานการณ์บังคับให้เปลี่ยน

ทั้งหมดนี้คือปัจจัย 7 ประการ ที่จะช่วยให้องค์กร และทีมงานพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีผลประกอบการดี (HPO)ในที่สุด

อ่านจบแล้ว ลองมองย้อนดูองค์กรของคุณเอง มีข้อใดบ้าง และยังขาดข้อใดอยู่ ส่วนที่มีแล้วจะทำอย่างไรให้เพิ่มพูนมากขึ้น และส่วนที่ยังไม่มีจะเริ่มต้นอย่างไร

ทำวันนี้ เริ่มทันที มีโอกาสสำเร็จก่อนใคร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ