ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คอลัมน์ CSR Talk

ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “Microsoft Enabler” เพื่อปูทางไปสู่การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมสำหรับผู้พิการในเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างแรงงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น จากจำนวนผู้พิการที่มีมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ด้วยการจ้างงานที่ครอบคลุมถึงผู้พิการ สามารถช่วยขับเคลื่อนให้ค่าจีดีพีในเอเชีย-แปซิฟิกสูงขึ้นถึงร้อยละ 1-7 จากผลิตผลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการนี้มีการนำร่องใน 5 ประเทศได้แก่ เกาหลี, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และประเทศไทย ก่อนที่จะขยายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคภายในสิ้นปี 2563

ดังนั้น องค์การต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรก่อนก้าวสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่มีการจ้างงานอย่างเข้าใจและครอบคลุม (inclusive employer) และกลุ่มนายจ้างจากองค์การเหล่านี้จะสามารถคัดเลือก และฝึกสอนผู้พิการให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากพนักงานคนอื่น การฝึกงาน การสอนงาน และสร้างโอกาสในการทำงานด้านเทคโนโลยี ขณะที่ไมโครซอฟท์จะสนับสนุนการอบรมด้านคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นในอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนแพลตฟอร์มที่ให้ทั้ง 3 กลุ่มทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน

“Vivek Puthucode” Chief Partner Officer ไมโครซอฟท์ เอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า ในสถานที่ทำงานปัจจุบัน การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นสิ่งที่สำคัญ และความสามารถในการเข้าถึงงานคือพาหนะที่จะนำไปสู่จ้างงานอย่างทั่วถึง เรียกได้ว่าเป็นทั้งหน้าที่รับผิดชอบ และโอกาส ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถทำอะไรได้อย่างไร้ซึ่งขีดจำกัด เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งจะสามารถเข้ามาสะท้อนความหลากหลายของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีดังนั้น องค์กรที่รวมความแตกต่างหลากหลายนั้นจะได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความสามารถไว้ได้ และการยอมรับความแตกต่างสามารถขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ไมโครซอฟท์เป็นผู้จัดการอบรมทางออนไลน์ในหัวข้อวิศวกรรมข้อมูล และการเขียนโปรแกรม คลาวด์คอมพิวติ้งบนMicrosoft Azure รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน GitHub ให้กับผู้พิการ เนื้อหาเหล่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีที่จำเป็น ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกแห่งยุคดิจิทัลที่ต้องสามารถทำทุกอย่างได้จากทางไกล หากยังเป็นเส้นทางการเรียนรู้สู่ชุดทักษะที่สำคัญอันดับต้น ๆของอุตสาหกรรม ซึ่งจะเสริมสร้างคุณสมบัติในการทำงานให้ผู้พิการต่อไป

“หัวใจของโครงการ Microsoft Enabler คือ โมเดลการเข้าถึงงานที่ครอบคลุม นอกจากจะเป็นการพัฒนาการจ้างงานที่ครอบคลุมถึงคนพิการในเอเชีย-แปซิฟิกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้ว ยังจะทำหน้าที่เชื่อมโยงคนที่มีความสามารถจากชุมชนที่มักขาดโอกาส เพื่อพัฒนาสังคมของพวกเราต่อไป”

สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรจากทั้งหมด 5 ประเทศ 6 องค์กรด้วยกัน จะเป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษา และการฝึกอบรมให้กับพันธมิตรที่เป็นผู้ว่าจ้าง เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้พิการ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานของนายจ้างตามความจำเป็น เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงได้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอนงานให้กับผู้พิการ

นอกเหนือจากจะได้รับการอบรมจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างกันแล้วองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้จะเร่งการดำเนินการโครงการจ้างงานที่ครอบคลุมผู้พิการของตนหลังจบคอร์ส AccessibilityFundamentals จาก MicrosoftLearn ซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (inclusive design) และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก

“Vivek Puthucode” มองว่า ปี 2563เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกคน และเมื่อเรามองไปยังตัวเลขของธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์กับไมโครซอฟท์ในภูมิภาคนี้ ซึ่งน่าทึ่งเป็นอย่างมาก เพราะจะเห็นว่าบทบาทด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านดิจิทัลเป็นแกนหลักของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกประเทศ และหนึ่งในวิธีที่เราสามารถสร้างการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมได้ คือ การติดอาวุธด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับคนทุกคน และทุกกลุ่มธุรกิจ

ดังนั้น การให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสถานที่ทำงาน โดยพันธมิตรของไมโครซอฟท์ในภูมิภาคจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้พิการด้วยการจัดให้มีการติดตามเรียนรู้วิธีการทำงานจากพนักงานคนอื่น การสอนงาน และการฝึกงานในตำแหน่งด้านเทคนิค ซึ่งโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในการเลือกผู้พิการที่มีประวัติ ทักษะ คุณสมบัติ และความมุ่งมั่นที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของงานตำแหน่งนั้น ๆ

“ความสามารถในการเข้าถึงงาน เริ่มต้นจากการสร้างวัฒนธรรมแห่งการผนวกรวมคนทุกกลุ่มในสถานที่ทำงานให้เกิดขึ้น ยิ่งคุณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าไร วัฒนธรรมองค์กรของคุณก็จะยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมของบริษัทและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการที่ประสบความสำเร็จ ที่ไมโครซอฟท์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านการเข้าถึงงานของเรา คือ การฝังหลักการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และเราต้องการที่จะทำให้ทุก ๆ องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่าง”

ทั้งนั้น เพื่อขยายการสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้พิการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ