มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมจึงเป็นผลผลิตหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ที่มีแนวคิด และความตั้งใจอันดีที่เหล่าบัณฑิตนักเรียนทุนจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนแก่สังคมร่วมกัน ตามเจตนารมณ์การมอบทุนการศึกษาของ “ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

โดยทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด ดังนั้น ทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าที่พัก, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

โดยทางมูลนิธิไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้

ปัจจุบันมูลนิธิมีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 18 รุ่น จำนวน 486 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ฯลฯ และทุกคนออกไปต่อยอดให้สังคมแล้วในหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์, วิศวกร, เภสัชกร, ครู, อาจารย์ ฯลฯ

ภายในงาน นอกจากจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังจัดกิจกรรมแนะนำบัณฑิตใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตจากมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่จบการศึกษาทั้งหมด 15 คน รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทโดย “ไพบูลย์” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนทุนรุ่นล่าสุดมาร่วมแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิตอีกด้วย ที่สำคัญ ยังมีการจัดกิจกรรม “น้องอยากรู้ พี่อยากแชร์” โดยรุ่นพี่บัณฑิตร่วมถ่ายทอดเทคนิคขจัดอุปสรรค เพื่องานที่ฝันให้กับน้องบัณฑิต เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานและชีวิตจริง

“ร.ต.ธนา ภัทรภาษิต” บัณฑิตทุนรุ่น 11 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันประกอบอาชีพอัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่งอัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เปิดเผยว่ามูลนิธิดำรงชัยธรรมให้เรามากกว่าทุนการศึกษา และเป็นมากกว่าบ้าน ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาเยี่ยมเยียนพี่ ๆ น้อง ๆ อยู่เสมอ อยากให้ทุกคนรักษาโอกาสครั้งสำคัญนี้ไว้และตั้งใจทำอย่างเต็มที่

“พิรเดช ช่วยนุกูล” บัณฑิตทุนรุ่น 15 สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากครับ เนื่องจากความฝันที่อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้กลายเป็นจริงแล้ว โอกาสทางการศึกษาของตัวผมเองก็เปิดกว้างยิ่งขึ้น ทุกคนในมูลนิธิมีความเป็นกันเอง ดูแลกันแบบพี่น้อง เมื่อมีปัญหาก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ตลอด จนรู้สึกได้ว่ามูลนิธิดำรงชัยธรรมนั้น เป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นอีกหลังหนึ่ง

“หากไม่ได้รับทุน อนาคตทางการศึกษาของผม คงจะแตกต่างไปจากตอนนี้อย่างมาก และอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่ตนเองรักจริง ๆคำขอบคุณเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็คงไม่พอสำหรับโอกาสที่ได้รับนี้ ผมคิดว่าการขอบคุณที่ดีที่สุดคือการเป็นคนที่คิดดี ทำสิ่งดี ๆ ตอบแทนสู่สังคมครับ”

“พัศราภรณ์ สุวรรณวโรดม” บัณฑิตทุนรุ่น 15 สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจทุกครั้ง เมื่อได้บอกใครต่อใครว่าเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม และมักจะมีคำถามต่อเนื่องหลังจากได้รู้ว่าทำอย่างไรถึงได้ ต้องตอบคำถามเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่เคยเบื่อที่จะเล่า

“อยากให้ทุกคนได้รู้จักมูลนิธินี้ที่เป็นมากกว่ามูลนิธิ แต่นี่คือครอบครัว เป็นบ้านหลังใหญ่ ทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมเยียน จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมา สิ่งที่อยากฝากอยากบอกถึงน้องรุ่นหลัง ๆคือ ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน และเมื่อได้รับโอกาสแล้วขอให้ทำอย่างเต็มที่ ทำตามสโลแกนของมูลนิธิ คือไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี ดังนั้น จงตั้งใจเรียนให้จบ และเมื่อมีโอกาสอย่าลืมตอบแทนสังคมด้วยนะคะ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ