ขึ้นทะเบียนแรงงาน พรุ่งนี้ (13 ก.พ.) วันสุดท้าย พบยอดทะลุ 5 แสน

แรงงาน
REUTERS/Athit Perawongmetha

อธิบดีกรมแรงงาน เผยยอดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ สูงถึง 5 แสนราย ย้ำเตือน นายจ้างรีบยื่นรายชื่อแรงงานฯ ภายในพรุ่งนี้ (13 ก.พ.)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกระทรวงแรงงานเปิดเผยตัวเลขผู้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมาว่า พบแรงงานยื่นบัญชีแล้ว 251,755 ราย

ล่าสุด นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ จากระบบออนไลน์ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มียื่นบัญชีรายชื่อแล้วรวม 540,594 รายชื่อ

จำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น

  • แรงงานข้ามชาติที่มีนายจ้าง ซึ่งมีนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 119,491 ราย แบ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ จำนวน 497,785 คน ได้แก่ สัญชาติเมียนมา 297,569 คน กัมพูชา 145,162 คน และลาว 55,054 คน
  • กรณีแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีนายจ้าง โดยแรงงานแจ้งข้อมูลด้วยตนเอง จำนวน 42,809 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 22,302 คน กัมพูชา 18,155 คน และลาว 2,352 คน

สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีนายจ้าง นายสุชาติ ระบุว่า ให้ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามวิธีการที่กรมการปกครองกำหนด ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อมีนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะรับแรงงานดังกล่าวเข้าทำงาน ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน จำนวน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารกรุงไทย

และให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และคนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) กับกรมการปกครอง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ นายสุชาติ ระบุว่า กรมการจัดหางาน ขอย้ำเตือน คนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง ที่ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ต้องนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด – 19 กับสถานพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี

รวมทั้งตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจโรคโควิด –19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และส่งข้อมูลให้กรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงาน