“ESG” บนทางเลือก “ABeam” ชูนวัตกรรมช่วยองค์กรไทย

ปัจจุบันตลาดทุนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งฝั่งผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์ที่มีการออกประกาศให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ESG ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และฝั่งตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ที่เริ่มมีบริการด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งฝั่งผู้ให้บริการอิสระ และที่ปรึกษาธุรกิจที่มีการนำเสนอบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป

ถึงแม้แนวคิดของ ESG จะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป แต่การเชื่อมโยง ESG กับผลลัพธ์ที่จับต้องได้มักจะทำได้ยาก จนทำให้บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ศักยภาพของ ESG อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) หรือ ABeam บริษัทที่ปรึกษาที่มีบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น จึงออกแบบนวัตกรรมแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัล ESG เพื่อใช้วิเคราะห์ให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ และตัดสินใจการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

“อิชิโร ฮาระ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลได้รับความสนใจมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทจะนำแนวความคิด ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ และสร้างทีมผู้บริหารที่มีความคิดเชิงระบบ และมุ่งมั่นที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจเพื่อสังคม

อิชิโร ฮาระ
อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)

ข้อมูลจาก Global Sustainable Investment Review ระบุว่าการลงทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG มีเพิ่มขึ้นสูงถึง 68% เมื่อเทียบระหว่างปี 2557 ถึง 2561 ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ของความสนใจด้าน ESG เพิ่มมากขึ้น หลายปีผ่านมามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีมาตรฐาน ESG สูง สามารถดำเนินผลทางธุรกิจได้ดีกว่าทั้งด้านยอดขาย อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (return on equity) เป็นต้น

“นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นอีกว่าการนำ ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ทำให้ธุรกิจมีรายได้เติบโต ขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และกฎข้อบังคับ อีกทั้งยังเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าในการลงทุน”

“อิชิโร ฮาระ” อธิบายว่าหลาย ๆ บริษัทรู้สึกว่าการวัดผลลัพธ์ของ ESG เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการช่วยรวบรวม แสดงจำนวน รวมถึงการประเมินข้อมูลอีเอสจีที่กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ

“แต่การจะตอบโจทย์ดังกล่าว ABeam จึงพัฒนาตัวแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัล ESG หรือ digital ESG management ซึ่งเป็นดิจิทัลโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทั้งการติดตามและตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงจำนวนการวิเคราะห์ และทำให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของ ESG กลายเป็นเรื่องที่จับต้องและวัดผลได้ ทั้งยังช่วยทำให้ทีมบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวางแผนธุรกิจได้แม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น”

“การบริการ digital ESG management เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หนึ่ง การเชื่อมโยงข้อมูล ESG, สอง การจัดเก็บข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งบริษัทมาไว้ในที่เดียวกันอย่างสม่ำเสมอ, สาม การวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ESG และผลลัพธ์ทางการเงิน โดยนำฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมมาหาความเชื่อมโยงของเหตุและผล รวมถึงค็อกพิท (cockpit) ที่เสนอการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในรูปแบบภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจ”

“จากประสบการณ์ของเราที่ประเทศญี่ปุ่น แพลตฟอร์มดิจิทัล ESG ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ และตัดสินใจการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ผลวิจัยยังพบว่าการเพิ่มการลงทุนตามแนวคิด ESG ขึ้น 10% เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญา สามารถส่งผลให้มูลค่าธุรกิจโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น 13.8% การมีระบบที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลตามแนวคิด ESG ที่ม ประสิทธิภาพจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ และการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรในระยะยาวได้อีกด้วย”

นับว่า แนวคิด ESG เป็นส่วนประกอบสำคัญในการช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว เพราะแต่ละส่วนของ ESG นั้นสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ และควรเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหาร กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ