กลุ่มเซ็นทรัล คว้า 2 รางวัลจากยูเอ็น ในการช่วยลดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

พิชัย จิราธิวัฒน์

กลุ่มเซ็นทรัล คว้า 2 รางวัล Climate Action Awards จากสหประชาชาติ (United Nations – UN) ปักหมุดองค์กรสีเขียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ circular economy

ที่ผ่านมาโครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” ของกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) มีเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนทั่วไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) มาเป็นแกนหลักในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

จนส่งผลให้องค์การอาหารระดับโลก [email protected] ภายใต้องค์การสหประชาชาติ และสมาคมการตลาดเกษตรและอาหาร แห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA – อัฟมา) เล็งเห็นผลงาน และได้มอบรางวัล Climate Action Awards จำนวน 2 รางวัล ให้กับกลุ่มเซ็นทรัลเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 ในฐานะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า รางวัล Climate Action Awards จำนวน 2 รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย 1.ด้านการจัดการขยะอาหาร (food waste/food surplus) และ 2. ด้านการปลูกป่าฟื้นฟูป่า (forest restoration)

โดยรางวัลด้านการจัดการขยะอาหาร เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์ในปี 2563 ได้ทั้งสิ้น 862,109 KgCo2e (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ และบริจาคอาหารส่วนเกินในธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เช่น แฟมิลี่มาร์ท, ท็อปส์, เซ็นทารา, ร้านอาหารในเครือซีอาร์จี (มิสเตอร์ โดนัท), ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นต้น

ส่วนรางวัลด้านการปลูกป่าฟื้นฟูป่า เราร่วมมือกับโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป่าต้นน้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย และอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน โดยสามารถกักเก็บคาร์บอน (carbon sequestration) ได้รวม 39,353,527 KgCo2e (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) จากพื้นที่ฟื้นป่า 1,033 ไร่

“พิชัย” อธิบายว่า เซ็นทรัล ทำ โดยกลุ่มเซ็นทรัล มุ่งสร้างแพลตฟอร์มการดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายที่เชื่อมโยง และสร้างประโยชน์ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ คือเกษตรกรสู่ปลายน้ำ ได้แก่ผู้บริโภค จนเป็นโมเดลต้นแบบด้านการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value – CSV) ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหากับพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเซ็นทรัล ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัลดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมากมายภายใต้แคมเปญ Central Group Love the Earth ด้วยแนวทางผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันลงมือ “ทำ” การแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic reduction), การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (recycling and up cycling), การจัดการคัดแยกขยะ (waste segregation), ลดการสร้างขยะอาหาร (food waste reduction), การฟื้นคืนพื้นที่ป่า (forest restoration), และการลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้พลังงานทดแทน (climate change & energy management)

“ในปี 2563 เราสามารถลดขยะประเภทถุงพลาสติกได้ถึง 236 ล้านใบ และบริจาคอาหารส่วนที่เกินจากการจำหน่าย มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง 203,778 กิโลกรัม คิดรวมเป็นจำนวน 855,869 มื้อ และตั้งแต่ปี 2561-2563 สามารถฟื้นฟูป่าต้นน้ำไปแล้ว 1,033 ไร่”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของรางวัลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนอาหารยั่งยืน เป็นมิตรต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบโลกร้อน ยุติการความอดอยาก ตามเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่ร่วมกับ 193 ประเทศทั่วโลก เพื่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ