ไทยเบฟ หนุนชุมชน 4 ภาค แยก-รีไซเคิลขยะ ต้อนรับสงกรานต์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการ Bring Back-Recycle” (เก็บกลับ-รีไซเคิล) เป็นปีแรก พร้อมผลักดันกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 5 จังหวัดใน 4 ภาคของไทย ได้แก่ กทม. ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำพูน และขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับและรวบ 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ “ทำความสะอาดชุมชน” และ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ไทยเบฟฯ ประเดิมโครงการ Bring Back-Recycle ใน กทม. ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเข้าร่วมมีจำนวนกว่า 50 คน

“อรทัย พูลทรัพย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) กล่าวว่า กิจกรรมชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก ภายใต้โครงการ Bring Back-Recycle จะถูกจัดขึ้นก่อนการฉลองเทศกาลสงกรานต์ “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ของไทยเบฟฯ ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” สนุกแจ่มใส จิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) ใน กทม. ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำพูน และขยายพื้นที่ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยทั้ง 5 จังหวัดจะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 13 -15 เม.ย. 2564

“Bring Back-Recycle เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะสนับสนุนให้เกิดโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ให้ชุมชนได้ตระหนักว่าหากชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ชุมชนจะได้รับประโยชน์ และเห็นว่าสิ่งที่ชุมชนลงมือทำนั้นจะไม่สูญเปล่า”

ทุกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่ได้รับการคัดแยกที่ดีจากชุมชน จะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน เราหวังว่าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติร่วมเป็นกระบอกเสียง และกำหนดแนวทางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชนที่ จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

Bring Back-Recycle และกิจกรรมชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก เริ่มจัดใน กทม. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. เป็นที่แรก ต่อด้วย จ.ลำพูน 2 เม.ย, จ.ภูเก็ต 8 เม.ย., จ.ขอนแก่น 11 เม.ย. และ จ.เชียงใหม่ 15 เม.ย.

“เนติรักษ์ สาระจันทร์” นักเรียนอายุ 13 ปี จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เล่าว่า กิจกรรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มตัวแทนชุมชน และเยาวชนออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดเรื่องปัญหาขยะในชุมชน และปัจจัยที่คาดว่าจะทำให้ชุมชนให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เนติรักษ์ สาระจันทร์

“เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการแยกขวดน้ำและฝาขวดก็ช่วยทำให้โลกไม่ร้อนได้แล้ว หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อน ๆ และหนูอยากให้โครงการนี้ไปจัดตามโรงเรียนด้วยค่ะ”

“สมบัติ ทองสวัสดิ์” เลขานุการชุมชนปรกอรุณ บอกว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะว่ามีทั้งเยาวชน และคนในชุมชนละแวกใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นำขยะมารีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช่ใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วม อยากให้ทำโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง”

สมบัติ ทองสวัสดิ์

นับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ