6 ข้อง่าย ๆ ช่วยลดปัญหาสัตว์เลี้ยง “ไร้บ้าน”

ลดปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน

“ปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน” เป็นประเด็นที่ยืดเยื้อและแก้ไขกันไม่ตก แม้ว่าจะมีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลเช่นนี้จึงทำให้ “มาร์ส เพ็ทแคร์” บริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจแบบธุรกิจครอบครัวที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงที่มีบริษัทมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

โดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี อีกทั้งการรณรงค์ให้คนทั่วไปพิจารณาการอุปการะสัตว์เลี้ยงจากสถานพักพิงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะจะช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง ตามแนวทาง Better Cities for PetsTM ของมาร์ส เพ็ทแคร์

ดังนั้น การลดปัญหาและช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการช่วยกันทำตาม 6 ข้อต่อไปนี้

1.ทำความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน สัตว์เลี้ยงส่วนมากมักถูกทอดทิ้งเนื่องจากความไม่รับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเจ้าของ อาทิ การล้มป่วย การย้ายบ้าน และภัยพิบัติ ฉะนั้น ก่อนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัว ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบเผื่ออนาคตเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงต้องถูกทอดทิ้ง

2.การทำหมันสัตว์เลี้ยงของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงตั้งครรภ์จากการผสมพันธุ์โดยไม่ตั้งใจ และลดประชากรสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

3.การอุปการะสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน เพื่อช่วยลดความแออัดในสถานพักพิงสัตว์เลี้ยง และให้สัตว์เลี้ยงได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวที่พร้อมดูแลเขา สถานพักพิงสัตว์เลี้ยงมักมีสัตว์เลี้ยงหลากหลาย ผู้สนใจอุปการะสัตว์เลี้ยงจะสามารถเลือกหาสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับครอบครัวและไลฟ์สไตล์ของตนเองได้

4.การคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อยพลัดหลงจากครอบครัวเนื่องจากการปิดบ้านไม่มิดชิดหรือหลุดออกจากบ้านผ่านช่องโหว่ต่าง ๆ ฉะนั้น หากท่านจะให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอกตัวบ้าน ท่านควรสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่ที่อาจทำให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกจากบ้านไปได้ นอกเหนือจากนี้การใส่ป้ายห้อยคอที่มีข้อมูลติดต่อเจ้าของจะทำให้ผู้ที่พบสัตว์เลี้ยงที่พลัดหลงไปติดต่อเจอเจ้าของเร็วขึ้นในกรณีที่สัตว์เลี้ยงหลุดออกจากบ้าน


5.การให้ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่พลัดหลง เป็นการช่วยไม่ให้สัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง การตามหาเจ้าของสามารถทำได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินหาเจ้าของในบริเวณใกล้บ้านการปิดป้ายประกาศ หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นไปได้คุณอาจพิจารณาให้ที่อยู่ชั่วคราวแก่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นจนกว่าจะพบเจ้าของ แต่ถ้าหากไม่สะดวกการส่งให้สถานที่พักพิงช่วยดูแลชั่วคราวอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

6.ร่วมเป็นอาสาสมัครให้แก่สถานพักพิงสัตว์เลี้ยง จะเป็นในด้านการบริจาคเงิน อาหาร หรือเครื่องใช้ประจำวันของสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยง หรือสถานพักพิงเพื่อรณรงค์เรื่องการอุปการะสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสถานพักพิงหลายที่มักขาดทรัพยากรด้านบุคคลและเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งก็จะช่วยทำให้เรา ๆ ท่าน ๆ ช่วยลดปัญหาสัตว์เลี้ยงไร้บ้านอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ